El Pla d’Acció de la societat civil de la regió Euromediterrània per la prevenció de TOTES les formes d’extremisme violent

PER QUÈ UN PLA D’ACCIÓ?

Les polítiques i mesures adoptades fins ara pels estats euromediterranis en la lluita contra el terrorisme, basades en un enfoc estrictament securitari, no només no han mitigat l’extremisme violent, sinó que l’han agreujat. Per això, creiem necessari que la societat civil euromediterrània compromesa en la promoció dels drets humans i la construcció de la pau es doti d’un acord regional i transnacional propi amb un doble objectiu: (1) Incorporar en la nostra tasca d’agents de construcció de pau i de transformació democràtica la prevenció de l’extremisme violent. (2) Qüestionar el paradigma hegemònic actual de la lluita contra l’extremisme violent, oferint una alternativa per fer front a aquesta xacra basada en els valors propis de la societat civil, que són la tolerància, el ple respecte dels drets humans i la construcció de societats més obertes, plurals, justes i democràtiques.

QUÈ CONTÉ EL PLA D’ACCIÓ?

Els organitzadors de la conferencia proposem estructurar el pla d’acció en cinc apartats:

– Una primera part que contingui una introducció sobre la raó de ser del Pla d’acció i la importància de la societat civil en a la prevenció de l’extremisme violent
– Una segona part que subratlli la necessitat d’adoptar una definició comuna dels termes radicalització violenta, extremisme violent i terrorisme. Un dels aspectes més criticables del Pla d’Acció de Nacions Unides és la falta de definicions i diferenciacions entre aquests termes, afavorint l’amalgama de conceptes
– Una tercera part centrada en definir les causes i els vectors de l’extremisme violent. Aquest apartat imprescindible per aprofundir en què provoca la radicalització violenta per tal de poder donar-hi una resposta preventiva, atacant els contexts i les desigualtats que permeten l’emergència d’aquest fenomen.
– Una quart part centrada en l’impacte actual de l’extremisme violent a la regió euromediterrània en termes de pau i seguretat, desenvolupament sostenible, el respecte dels drets humans i l’estat de dret.
– Una cinquena part que contingui una proposta d’agenda d’acció de les organitzacions de la societat civil. Aquest bloc vol oferir no només una proposta en termes d’incidència en les polítiques públiques desplegades fins ara pels nostres governs, sinó també en la creació d’una agenda positiva sobre les possibles contribucions que la societat civil podem fer en diversos sectors (bona governança, respecte dels drets humans i l’estat de dret, justícia de gènere, joventut i educació, resiliència de les comunitats i rol dels mitjans). Finalment, s’inclou la proposta de crear l’Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent per tal d’articular l’acció de la plataforma d’entitats signants del pla d’acció per a la seva implementació.

Per descarregar-vos la proposta de Pla d’Acció que serà debatuda i modificada els dies 28 i 29 de gener (EN ANGLÈS I FRANCÈS), cliqueu [FR] [ANG]

COM S’ELABORARÀ?

La redacció i adopció del Pla d’Acció es farà a través d’un procés participatiu i consultatiu amb les entitats participants a la Conferència els dies 28 i 29 de gener (Francesca Bonnemaison, Carrer Sant Pere Més Baix, 7). El grup motor de la conferència, format per 15 entitats procedents de les tres principals àrees de la regió (Nord d’Àfrica, Orient Mitjà i Europa) han realitzat un primer esborrany de document que serà modificat incorporant les conclusions dels debats que es faran el dia 28 de gener. El diumenge dia 29 de gener hi haurà una sessió oberta exclusivament a les entitats de la societat civil per debatre i validar el pla d’acció, en un intent de combinar transparència i eficàcia en el procés de deliberació. La principal força d’aquest pla ha de ser la participació de totes les entitats signants en la seva redacció, així com l’adhesió de més d’un centenar d’entitats que treballen en la construcció de la pau i la promoció dels drets humans en la regió euromediterrània.

participar