Oferta servei tècnic: Persona experta en contractació i compra pública per a la redacció d’una Guia ètica

Introducció

NOVACT juntament amb Nexes i SCI, requereixen la incorporació de serveis tècnics d’una persona experta en Contractació Pública Catalana, en el marc del projecte “Millora dels processos de contractació pública a través de criteris ètics i de respecte dels drets humans per promoure la coherència de polítiques del Govern Local i el consum responsable de la ciutadania” finançat per l’Ajuntament de Barcelona, el Fons Català de Cooperació i l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 2016. En aquest marc busquem candidates altament qualificades per a la posició d’Experta de contractació i compra pública.

Responsabilitats i funcions

[1] Redacció d’una Guia ètica de compra pública que serveixi per a assessorar ajuntaments sobre com incloure criteris socials per assegurar el respecte dels Drets Humans sobre les activitats de les empreses que sol·liciten i tenen contractes i licitacions públiques. Aquesta guia comptarà amb un capítol sobre la rellevància de tractar els Drets Humans en matèria de compra pública i en indicis de com fer-ho, realitzat per un altra Investigadora en Drets Humans i Empreses.

[2] Participació en un acte públic de presentació de la Guia ètica de compra

[3] Realització de dues capacitacions (de 4 hores cada una) a tècniques

d’Ajuntaments catalans amb la guia elaborada.

[4] 20 visites de 2h cada una als Ajuntaments per a assessorar-los i resoldre dubtes en quant a la implementació de la Guia.

[5] Pel desenvolupament de les tasques mencionades caldrà realitzar reunions específiques entre l’equip coordinador i una persona experta en Drets Humans i Empreses.

Durada

Data final d’entrega de la Guia: 15 de maig de 2017

El seminari de presentació de la Guia serà al mes de juny 2017

Les capacitacions als Ajuntaments es faran al mes de Setembre 2017

Els assessoraments als Ajuntaments es realitzaran al llarg d’Octubre i Novembre 2017

Remuneració

TOTAL 7.500 € bruts

Competències

Educació:

Es requerirà un títol oficial de llicenciatura/diplomatura en Dret.

Necessari nivell C1 de llengua catalana i alt nivell de llengua castellana.

Es valorarà la comprensió de la llengua anglesa.

Experiència:

És necessari que les candidates tinguin una alta experiència i coneixement en els processos de contractació i de compra pública.

Es valorarà positivament interès en Dret Internacional, Dret Internacional Humanitari i Drets Humans.

Terminis i contacte

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV a alys@novact.org (935 513 292) abans del 20 de febrer de 2017.

Descarrega el document amb tota la informació en pdf aquí.

NOVACT promou una política de contractació que assegura la igualtat d’oportunitats dels i les candidates i que no discrimina en les seves pràctiques.