Tècnica de projectes en incidència política

Vacant: Tècnic/a de projectes

Oficina: Barcelona

Tancament de la convocatòria: 17 de març de 2017

Condicions: contractació laboral durant 12 mesos amb jornada parcial (25h setmanals)

Salari: barem intern

NOVACT (www.novact.org) és una associació, independent i sense afany de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Ramallah (Palestina), Tunis (Tunisia) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes de transformació social per defensar els drets humans, promoure la seguretat humana i construir la pau en situacions de conflicte armat i social. Els projectes de cooperació internacional a la regió Maghreb, Mashreq, Est d’Europa i Caucàs, es combinen amb estratègies d’incidència politico-social a Catalunya, estat espanyol i resta d’Europa.

Àrea de treball

En el marc dels projectes implementats a Catalunya, estat espanyol i Europa, NOVACT ha desenvolupat una línia de treball de conscienciació i mobilització ciutadana sobre les causes estructurals dels conflictes contemporanis que provoquen les crisis migratòries per tal d’incidir en les institucions públiques i polítiques migratòries i securitaries que vulneren els drets humans de les persones migrades i refugiades que arriben a les nostres fronteres. Per poder desenvolupar els projectes relacionats amb conscienciar i reforçar l’apoderament ciutadà per promoure el restabliment de la legalitat internacional a la Frontera Sud a l’Estat Espanyol i redefinir el model de les fronteres europees, NOVACT requereix la incorporació d’una persona “Tècnica de projectes en incidència política”.

Funcions i responsabilitats

L tècnic/a de projectes en incidència política haurà de:

(1) gestionar i coordinar projectes de sensibilització i incidència política. La gestió del projecte inclourà la implementació tècnica i econòmica del projecte, elaborar informes per les institucions donants, convocar reunions de treball amb els socis del projecte i distribuir tasques, així com informar del desenvolupament del projecte a la coordinadora d’àrea.

(2) Desenvolupar tasques d’incidència política com ara reunions amb actors polítics i socials, elaboració de documents (briefings, policy papers, notes de premsa, recomanacions, etc), definició de plans estratègics en relació amb les línies de incidència política de l’organització, participació i organització d’actes públics i creació de cartera de contactes en mitjans de comunicació sobre l’àmbit que ens ocupa.

(3) Realitzar accions formatives adreçades a diferents públics per tal d’apoderar i mobilitzar a la ciutadania sobre la vulneració de drets de les persones migrants i refugiades i campanyes d’incidència política.

(4) Formulació de nous projectes de cooperació i educació al desenvolupament, així com captació de fons privats. (5) La persona contractada formarà part d’un equip multidisciplinar que inclourà diverses reunions setmanals de coordinació a nivell de projecte i entitat.

Perfil requerit

Per tal de ser considerat per aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Experiència en la gestió tècnica i econòmica de projectes de cooperació i educació al desenvolupament, incloent la formulació de nous projectes i l’avaluació (mínima 3 anys);
 • Experiència en el desenvolupament de estratègies i accions d’incidència político-social (mínim 2 anys);
 • Titulat universitari en Ciències Socials, Ciències de la Comunicació o similar;
 • Coneixements sobre migracions i conflictes armats;
 • Excel·lent nivell de la llengua catalana, castellana i anglesa;
 • Alta motivació vers la noviolencia com estratègia transformadora, la defensa dels drets humans i la justícia global;
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis.
 • Capacitat comunicativa i motivadora, treball en grup, gestió de reunions i espais de debat.
 • Disponibilitat per viatjar a altres punts de l’Estat espanyol i/o regió mediterrània;

 

Las següents qualificacions seran altament valorades:

 • Estudis de post-grau en relacions internacionals, migracions, seguretat internacional i construcció de pau i/o similar;
 • Coneixements de la llengua francesa i/o àrab;
 • Coneixement sobre el funcionament dels mitjans de comunicació i contactes amb periodistes;
 • Coneixements sobre les dinàmiques polítiques i socials a Maghreb i Mashreq;
 • Coneixements de gestió d’eines de comunicació 2.0 – xarxes socials i web (wordpress);
 • Experiència en captació de fons privats;
 • Participació en moviments socials, col·lectius i/o organitzacions de la societat civil enfocades en la defensa dels drets humans i la transformació social.

Contacte

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum vitae i carta de motivació. S’acceptaran candidatures fins el 17 de març de 2017

Contacte: dani@novact.org Si us plau, esmenti TPIP-2017 a l’assumpte del seu e-mail.

Si té algun dubte sobre aquesta oferta, pot contactar-nos a: dani@novact.org o al telèfon: 93 551 32 92

Aquí pots decarregar la informació en pdf.

NOVACT promou una política de contractació que assegura la igualtat d’oportunitats dels i lescandidates i que no discrimina en les seves pràctiques