Vacants: assistents en recerca, comunicació i administració

NOVACT busca tres persones per incorporar-se de forma temporal a l’equip com a suport en recerca i comunicació. L’oferta està subjecte a la concessió del Programa de Garantia Juvenil 2017 i la Generalitat de Catalunya.

Requisits obligatoris :
– Beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
– Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
– En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat
– No haver participat a la convocatòria de del Programa de Garantia Juvenil del 2016.

Tan sols respondrem a les persones interessades en cas que, donat el context polític a Catalunya, es confirmi la disponibilitat del SOC per resoldre i pagar aquesta convocatòria

 

Vacant: Tècnic de projectes en prevenció de l’Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent (OPEV) 

Condicions
La persona s’ha d’incorporar a partir l’1 de desembre
Contracte laboral durant 6 mesos amb jornada completa (37,5h setmanals) a Barcelona

Tan sols respondrem a les persones interessades en cas que, donat el context polític a Catalunya, es confirmi la disponibilitat del Programa per resoldre i pagar aquesta convocatòria

Salari
Subjecte al Programa de Garantia Juvenil.

NOVACT -L’Institut Internacional per l’Acció Noviolenta,  promou accions internacionals de construcció de pau en situacions de conflicte. L’Institut neix dels esforços de la societat civil per contribuir a un món pacífic, just, digne i equitatiu. Amb una xarxa d’experts i activistes a l’Orient Mitjà, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, NOVACT dona suport a moviments noviolents que treballen per la transformació social, i desenvolupa mecanismes d’intervenció civil pacífica per tal de protegir a poblacions vulnerables en situacions de violència.

Com un actor compromès i políticament independent, l’Institut promou accions, idees innovadores, investigacions i formació amb l’objectiu d’influir en les polítiques de defensa, seguretat i acció exterior a Europa i altres àmbits internacionals.  Amb seu central a la mediterrània ciutat de Barcelona, NOVACT és un projecte de Nova-Innovació Social. Nova està regida com una organització no governamental (ONG) i està qualificada davant les Nacions Unides. Rep el seu finançament de ciutadans compromesos i institucions públiques que li permetin mantenir la seva independència.

Àrea de treball

L’Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent (OPEV) va néixer a Barcelona el 30 de gener de 2017, fruït d’una conferència que es va organitzar el passat mes de gener: “Cap a un nou paradigma: Prevenir l’Extremisme Violent”. ELs objectius de l’OPEV són: (1) Seguiment dels factors i impacte de totes les formes d’extremisme violent (2) Reforçar l’educació i resiliència a nivell local (3) Reforçar la responsabilitat de protegir a les víctimes (4) Assegurar la protecció dels drets humans en les lleis antiterroristes (5) Promoure la justícia de gènere i exposar les especificitats de gènere (6) Reforçar el rol dels i les joves com actors pel canvi (7) Promoure els valors democràtics i protegir l’espai de la societat civil (8) Generar narratives alternatives a les xarxes socials i als mitjans tradicionals (9) Promoure l’adopció de Plans d’acció nacionals, regionals i locals .

Funcions i responsabilitats

La persona tècnica de projectes de l’OPEV haurà de:
(1) Desenvolupar tasques d’incidència política i mobilització social com reunions amb actors polítics i socials, elaboració de documents (briefings, policy papers, notes de premsa, documents guia, etc.), participació i organització d’actes públics.

(2) Tasques de gestió de projectes: elaboració d’informes de justificació tècnica i econòmica de projectes, relació amb institucions donants, en coordinació amb l’oficina central de Novact a Barcelona.

(3) Formulació de nous projectes d’acció social, així com captació de fons privats.

(4) Donar suport a la consolidació de la feina de l’oficina de Barcelona en coordinació amb la resta la resta de membres de Novact a Barcelona per a la definició de plans estratègics i accions en materia de prevenció de l’extremisme violent a la Mediterrània.

(5) La persona contractada formarà part d’un equip multidisciplinari que inclourà diverses reunions setmanals de coordinació a nivell de projecte i organització.

Perfil requerit

Per ser considerada per aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Experiència en els àmbits de les Ciències Socials, la comunicació, el Dret, les Relacions Internacionals les Polítiques Públiques i/o similars
  • Coneixements sobre Drets Humans, atenent amb major especificitat a drets civils i polítics
  • Compromís de la no-violència com a estratègia transformadora, la defensa dels drets humans i la justícia global
  • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis
  • Capacitat comunicativa i motivadora, treball en grup, dinamització de reunions i espais de debat
  • Disponibilitat per viatjar a altres punts de l’estat espanyol

Les següents qualificacions seran altament valorades:

 • Coneixement mitjà-alt de la llengua anglesa i/o francesa
 • Estudis de post-grau en relacions internacionals, migracions, seguretat internacional i construcció de pau i / o similar
 • Experiència en la gestió tècnica i econòmica de projectes de cooperació i educació al desenvolupament, incloent la formulació de nous projectes i l’avaluació
 • Coneixement sobre lluita contra el terrorisme i prevenció de l’extremisme violent
 • Coneixements sobre les dinàmiques polítiques i socials
 • Coneixements de gestió d’eines de comunicació 2.0 – xarxes socials i web
 • Experiència en captació de fons privats

Contacte
Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV, carta de motivació i comprovants de compliment del requisit del programa de Garantia Juvenil, incloent en l’assumpte del correu electrònic TPEV-2017abans del 12 de novembre de 2017 al correu: Albert@novact.org

Per a qualsevol dubte, utilitzar aquest mateix correu i / o el telèfon: 935514714

 

——————————————————————————————————————————

Vacant: tècnic/a de suport  a la Comunicació

Condicions
La persona s’ha d’incorporar a partir l’1 de desembre
Contracte laboral durant 6 mesos amb jornada completa (37,5h setmanals) a Barcelona

Subjecte a les condicions de Garantia Juvenil

Salari
Subjecte a les condicions de Garantia Juvenil

NOVACT -L’Institut Internacional per l’Acció Noviolenta,  promou accions internacionals de construcció de pau en situacions de conflicte. L’Institut neix dels esforços de la societat civil per contribuir a un món pacífic, just, digne i equitatiu. Amb una xarxa d’experts i activistes a l’Orient Mitjà, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, NOVACT dona suport a moviments noviolents que treballen per la transformació social, i desenvolupa mecanismes d’intervenció civil pacífica per tal de protegir a poblacions vulnerables en situacions de violència.

Com un actor compromès i políticament independent, l’Institut promou accions, idees innovadores, investigacions i formació amb l’objectiu d’influir en les polítiques de defensa, seguretat i acció exterior a Europa i altres àmbits internacionals.  Amb seu central a la mediterrània ciutat de Barcelona, NOVACT és un projecte de Nova-Innovació Social. Nova està regida com una organització no governamental (ONG) i està qualificada davant les Nacions Unides. Rep el seu finançament de ciutadans compromesos i institucions públiques que li permetin mantenir la seva independència.

Funcions i responsabilitats

La persona tècnica de suport  a la Comunicació podrà:

 • Desenvolupar tasques de suport en l’elaboració de documents (noticies web, notes de premsa, documents guia, etc.), participació i organització d’actes públics, creació de cartera de contactes en mitjans de comunicació de l’àmbit específic.
 • Suport a tasques de difusió dels projectes de voluntariat internacional (campanyes online, xerrades informatives, atenció al públic)
 •  Suport en comunicació i difusió interna
 • Elaboració i adaptació de textos en anglès per difusió a nivell de la xarxa internacional
 • Suport a l’activitat general de l’entitat (organització d’actes, formacions, seminaris i altres)
 • Donar suport a la consolidació de la feina de l’oficina de Barcelona en coordinació amb la resta la resta de membres de Novact a Barcelona per a la definició de plans de comunicació.
 • La persona contractada formarà part d’un equip multidisciplinari que inclourà diverses reunions setmanals de coordinació a nivell de projecte i organització.

Perfil requerit

Per ser considerada per aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • Experiència en el desenvolupament d’estratègies i accions de comunicació
 • Experiència en els àmbits de Periodisme, Comunicació Audiovisual i/o similars
 • Coneixement sobre el funcionament dels mitjans de comunicació i contactes amb periodistes
 • Coneixements de gestió d’eines de comunicació 2.0 – xarxes socials i web
 • Coneixements sobre Drets Humans i noviolència humans i la justícia global
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis
 • Capacitat comunicativa i motivadora, treball en grup, dinamització de reunions i espais de debat

Les següents qualificacions seran altament valorades:

 • Coneixement mitjà-alt de la llengua anglesa i/o francesa
 • Estudis de post-grau en relacions internacionals, migracions, seguretat internacional i construcció de pau i / o similar
 • Participació en moviments socials, col·lectius i / o organitzacions de la societat civil enfocades a la defensa dels drets humans i la transformació social
 • Coneixements sobre les dinàmiques polítiques i socials
 • Compromís de la no-violència com a estratègia transformadora, la defensa dels drets
 • Experiència en captació de fons privats

Contacte
Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV, carta de motivació i comprovants de compliment del requisit del programa de Garantia Juvenil, incloent en l’assumpte del correu electrònic TCOM-2017abans del 12 de novembre de 2017 al correu: Albert@novact.org


Vacant: tècnic/a de suport a l’Administració 

Condicions
La persona s’ha d’incorporar a partir l’1 de desembre
Contracte laboral durant 6 mesos amb jornada completa (37,5h setmanals) a Barcelona

Subjecte a les condicions de Garantia Juvenil

Salari
Subjecte a les condicions de Garantia Juvenil

NOVACT -L’Institut Internacional per l’Acció Noviolenta,  promou accions internacionals de construcció de pau en situacions de conflicte. L’Institut neix dels esforços de la societat civil per contribuir a un món pacífic, just, digne i equitatiu. Amb una xarxa d’experts i activistes a l’Orient Mitjà, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, NOVACT dona suport a moviments noviolents que treballen per la transformació social, i desenvolupa mecanismes d’intervenció civil pacífica per tal de protegir a poblacions vulnerables en situacions de violència.

Com un actor compromès i políticament independent, l’Institut promou accions, idees innovadores, investigacions i formació amb l’objectiu d’influir en les polítiques de defensa, seguretat i acció exterior a Europa i altres àmbits internacionals.  Amb seu central a la mediterrània ciutat de Barcelona, NOVACT és un projecte de Nova-Innovació Social. Nova està regida com una organització no governamental (ONG) i està qualificada davant les Nacions Unides. Rep el seu finançament de ciutadans compromesos i institucions públiques que li permetin mantenir la seva independència.

Funcions i responsabilitats

La persona tècnica d’assistència a l’administració haurà de:

 • Donar suport a tasques comptables;
 • Donar suport a tasques admnistratives
 • Donar suport a justificació de subvencions
 • Donar suport en organització d’arxiu
 • Registrar documents en organismes oficials tant de forma presencial com telemàtica
 • Prestar atenció telefònica

Perfil requerit

Per ser considerada per aquesta candidatura és necessari demostrar:

 • FP II administratiu o Diplomatura en empresarials Interès en treball en ONG Català
 • Nivell ofimàtic usuari habitual (Word, Excel).
 • Conèixements de Contaplus i/o softwares comptables similars

Les següents qualificacions seran altament valorades:

 • Coneixement d’ACCESS
 • Coneixement mitjà-alt de la llengua anglesa i/o francès
 • Coneixements sobre les dinàmiques polítiques i socials
 • Coneixements de gestió d’eines de comunicació 2.0 – xarxes socials i web

Contacte
Les persones interessades hauran d’enviar CV, carta de motivació i comprovants de compliment del requisit del programa de Garantia Juvenil, incloent en l’assumpte del correu electrònic TAdmin-2017abans del 12 de novembre de 2017 al correu: admin@novact.org