Informes paral·lels sobre drets civils i polítics al Magreb

Les organitzacions membres de la Coordinadora Magrebina d’Organitzacions de Drets Humans (CMODH) amb el suport de NOVACT, hem elaborat informes paral·lels realitzats per la societat civil en la implementació del Pacte Internacional sobre drets civils i polítics per Nacions Unides de Marroc, Mauritània, Tunísia i Algèria. Durant el 24 i el 25 d’Octubre, la CMODH i NOVACT van presentar a la seu de Nacions Unides a Ginebra ONU l’informe paral·lel sobre drets civils i polítics al Marroc.

Aquesta activitat s’emmarca dintre del projecte Khotwa, que busca reforçar el paper de les organitzacions que treballen en la defensa i la promoció dels Drets Humans al Magreb. El procés va començar en una formació en monitoratge i elaboració d’informes de violacions de Drets Humans a Rabat, on van assistir més de 40 representants de la societat civil marroquina, algeriana, tunisiana i mauritana.

Us podeu descarregar els informes aquí:

->  MAURITANIA
->  TUNISIA
->  ALGÈRIA
->  MARROC