Publicacions

La Força Invisible a Colòmbia. Rol i impacte de les EMSPs
in Publicacions

La Força Invisible a Colòmbia. Rol i impacte de les EMSPs

“La Força Invisible a Colòmbia” analitza el rol i l’impacte de les EMSPs en els drets humans i en el procés de construcció de pau. Aquest informe traça un recorregut a través del conflicte intern colombià per explicar i denunciar el rol i les actuacions d’aquestes EMSPs a Colòmbia.

Read more ›
The Invisible Force. Lliçons per a una regulació internacional
in Publicacions

The Invisible Force. Lliçons per a una regulació internacional

Aquest informe abasta una anàlisi comparativa del desenvolupament de les corporacions privades de l’àmbit militar i securitari en 3 contextos diferenciats: Colòmbia, Iraq i els Territoris Ocupats Palestins.

Read more ›
Promoure la participació de les associacions : l’instrument per la governança local al Marroc
in Publicacions

Promoure la participació de les associacions : l’instrument per la governança local al Marroc

Aquest estudi fa una anàlisi de les predisposicions constitucionals i jurídiques relatives a la democràcia participativa i s’explica el paper que poden arribar a tenir les organitzacions de la societat civil per participar de manera més eficaç

Read more ›