Promoció de la seguretat i la cohesió social per defensar els drets humans a Palestina

El projecte es centra en els processos de consolidació de la pau en el Territori Palestí Ocupat i el suport a la societat civil palestina per advocar per una solució no violenta dels conflictes a la regió. Durant el projecte, els defensors i defensores de Drets Humans i els presos i preses polítics estan rebent assistència jurídica gratuïta en els tribunals militars israelians.

La principal amenaça que enfronta la societat civil palestina compromesa amb estratègies no violentes de la transformació de conflictes és la repressió de les autoritats militars israelianes i l’absència de mecanismes de rendició de comptes que promoguin el paper de la justícia en els Territoris Palestins Ocupats. Per aquesta raó, el projecte també promou l’establiment d’un protocol per a les Organitzacions de la Societat Civil sobre l’Estat de Dret amb una defensa legal gratuïta per als defensors i defensores de Drets Humans. D’altra banda, el projecte abasta el disseny, implementació i avaluació d’un diploma avançat en Dret Internacional i Resolució de conflictes a través de la no violència amb la Universitat Al-Quds.

Contraparts del proyecte:  Popular Struggle Coordination Committee,  Gaby Lasky Law Office

Persones beneficiàries: Defensors i defensores de drets humans, presos polítics i organitzacions socials

Financiat per: UNDP-PAPP 

Formación en media-activism