La privatització de la guerra. Violència i Empreses Militars i de Seguretat Privada

La Privatització de la Guerra, la Violència i les Empreses Militars i de Seguretat Privada: una aproximació fàctica i jurídica als abusos de drets humans per part d’aquestes empreses a l’Iraq es va dur a terme en el marc del programa internacional per la pau i la noviolència “Iniciativa LaOnf: enfortiment de les capacitats i de la prevenció i resolució de conflictes de les organitzacions noviolentes de la societat civil per contribuir al procés de consolidació de la pau al seu país”, finançat per l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta investigació va ser presentada davant el Grup de Treball de Nacions Unides sobre la utilització de mercenaris i la violació dels drets humans, que obstaculitzen l’exercici del dret dels pobles a la lliure determinació, l’octubre de 2011 a Ginebra.

Investigadors/es:  Jordi Palou and Leticia Armendáriz.

Pots llegir o descarregar des d’aquí (amb una llista completa d’aquestes empreses a l’Iraq i casos legals inclosos)..