Ruben Campos

Ruben Campos és expert en moviments polítics i socials noviolents i en  l’Àsia Meridional i el Sud est Asiàtic. També és professor de Relacions Internacionals en cursos de postgrau a diferents universitats i institucions espanyoles, com la Fundació Ortega i Gasset, les universitats Autònoma i Complutense de Madrid, la Universitat del País Basc, la Universitat de Granada i la Universitat de Valladolid entre d’altres.

Treballa actualment com a coordinador de programes del Club de Madrid, una organització internacional dedicada a l’enfortiment de la democracia en el món, recolzant-se en l’experiència dels seus membres, dels quals es troben més de 90 ex caps de l’Estat i el Govern de paísos democràtics.

Durant els últims vuit anys, ha treballat en el disseny, implementació, evaluació i seguiment de projectes internacionals a Bangladesh, Bolivia, Birmania, Canadà, India, Irán, Kirguizistán, Nepal, Sudáfrica, i Tunez, així com en programes temàtics sobre Etnicitat i Gobernança Democràtica i Diàleg entre Líders Polítics i Religiosos.

Com expert i analista en temes internacionals col·labora asiduament amb centres d’investigaicó com Casa Asia, CIDOB, Institut Català Internacional per la Pau, Fundacio Alternativas, i Real Instituto Elcano, aixó com mitjans de comunicación com BBC Mundo, Foreign Policy en Español, Radio França Internacional, Radio Nederland o RTVE.