Nicolás Salazar-Godoy

Estic en contra de les conviccions orientalistes que afirmen que no hi ha cap forma d’organització política existent en el món post-colonial que sigui originària del període pre-colonial. I estic en contra de la convicció que els oprimits sempre han lluitat davant les injustícies emprant la violència”.  Així doncs, si fem un repàs al llarg de la historia vegem que des de la lluita Senegambiana Sufi contra el tràfic d’esclaus de l’Atlàntic en el segle XVII,  passant pels grups i moviments socials que avui dia s’oposen als atacs del neoliberalisme veiem que tots ells utilitzen la resistència noviolenta.  Per aquest motiu  crec fermament en la tradició històrica de la resistència noviolenta”.

A banda d’un extens treball amb els moviments socials a Barcelona, Nicolás va treballar com a intern en la seu de Londres de Human Rights Watch l’any 2010. A més a més, ha dut a terme una investigación social a l’Institut de El Caire per Estudis de Drets Humans. Ha realitzat també investigacions etnográfiques independents en diferents llocs sobre terreny a països com Marroc, Egipte, Palestina i el Líban.

Les seves àrees d’investigació es centren en la geo-sociologia post colonial, la sociologia crítica dels Drets Humans i les migracions forçades. Nicolás Salazar va realitzar estudis dues llicenciatures en Polítiques i Sociologia a la Universitat de Barcelona i la Universitat de Heidelberg respectivament. Actualment és candidat a l’Escola d’Economia de Londres per el Máster en Sociologia Política, especialitzant-se en el (post) colonialisme. Nicolás parla amb fluïdesa l’alemany, el català, l’anglès, el castellà i actualment està cursant àrab a l’Escola d’Estudis Orientals i Africans (SOAS).