Diploma: Dret Internacional i Lluita Popular Noviolenta

Coordinació: The Popular Struggle Coordination Committee, NOVACT- Instituto Internacional para la Acción Noviolenta y dos universidades públicas: Al-Quds University y Universidad de Barcelona.
Duració: Sis mesos (segona edició)
Lloc: Territoris Palestins Ocupats (OPT)

El Diploma Avançat Executiu (EAD) de Dret Internacional i Lluita Popular Noviolenta és el primer programa d’educació dissenyat per donar suport als i les joves líders d’associacions civils palestines en el seu aprenentatge per a l’organització de comunitats que puguin mobilitzar per fomentar el canvi.

Complint amb les expectatives d’igualtat i respecte, la protecció i promoció dels drets dels palestins i les palestines requereix el lideratge per mobilitzar una ciutadania organitzada que pugui articular i defensar els seus interessos comuns. S’espera, per tant, que els i les líders palestins estiguin familiaritzats amb el dret internacional i de l’exèrcit israelià per tal d’articular estratègies i accions que reconeguin el marc jurídic actual. Però no només. El lideratge no és una posició: és una pràctica que ha de ser apresa. És la responsabilitat de capacitar d’altres per aconseguir un propòsit compartit en un context d’incertesa.

Durant un curs intensiu de sis mesos anem a estudiar la manera de millorar l’impacte i l’eficàcia de les nostres accions a través d’un currículum avançat interdisciplinar sobre lideratge, lluita popular, estratègies de promoció, estudis de la dona i dret internacional aplicat als Territoris Palestins Ocupats. Aquest Diploma Avançat esta impartit per destacats acadèmics i professionals de l’acció estratègica no violenta i autoritats de dret internacional.

Resultats d’aprenentatge  previstos:

 • Familiaritzar-se amb el Dret Penal, Internacional i Humanitari
 • Ser capaç d’identificar la legislació internacional que s’aplica en els OPT
 • Familiaritzar-se amb la Llei d’Israel i la legislació específica per als OPT
 • Ser capaç de millorar les nostres habilitats en metodologies de negociació i resolució de conflictes
 • Familiaritzar-se amb la dinàmica de la resistència civil i les estratègies no violentes
 • Examinar la situació de la dona en els OPT
 • Ser capaç d’identificar la interrelació entre gènere i lluita no violenta
 • Ser capaç d’identificar els diferents enfocaments de la incidència política i les estratègies subjacents en elles
 • Examinar com la incidència pot combinar amb èxit la sala principal, els mitjans de comunicació i la lluita popular no violenta
 • Conèixer les metodologies de planificació i previsió estratègica
 • Millorar les capacitats relacionades amb el disseny, desenvolupament i implementació
 • Examinar les metodologies de monitorització, avaluació de riscos i mitigació