Promoció d’Estratègies de Consolidació de la pau i Protecció de defensors/es de drets humans a Israel i en Territori Palestí Ocupat

Aquest projecte facilita, dinamitza i promou sinergies entre les organitzacions de la societat civil i entre els i les palestins i israelians reconeguts com a actors clau en la promoció d’una cultura de pau i no violència. També treballa en la promoció de l’Estat de Dret i el respecte del dret internacional i els drets humans, amb especial atenció al paper de la dona en els processos de construcció de pau i transformació de conflictes.

Els resultats esperats d’aquesta intervenció són:

  • Generar sinergies i mecanismes per a l’intercanvi d’informació relacionada amb violacions de drets humans entre les organitzacions civils israelianes i palestines, amb una atenció especial a les organitzacions que són prioritaries per a la cooperació espanyola a la regió
  • Crear mecanismes de diàleg estables amb les delegacions diplomàtiques de la UE a Israel i Palestina mitjançant la implementació d’una estratègia de protecció per als i les defensors dels drets humans i les Directrius d’HRD elaborats per la UE
  • Incrementar l’impacte mediàtic dels conflictes no violents com estratègies de transformacions a Palestina dins dels mitjans de comunicació espanyols

Contraparts:   Popular Struggle Coordination Committee

Personas beneficiàries:  Societat civil palestina i defensors/res de drets humans

Financiat por:   AECID-Agència Espanyola de Cooperació