Moviments noviolents emergents a la Mediterrània

El sorgiment de la societat civil noviolenta a la regió Euromediterrània

L’acció té com a objectiu capacitar líders juvenils, grups i organitzacions de la societat civil per tal de participar de manera efectiva en les transicions polítiques cap a societats democràtiques, on el diàleg, el respecte a la diversitat i el respecte als drets humans siguin els pilars bàsics.

L’Open Dialogue Space a Tunísia va ser el punt de partida del projecte d’un any que inclou programes de formació innovadors al Líban, Egipte, Palestina, Espanya i Grècia. Concretament, programes educatius sobre ciber-activisme i mobilització per al canvi social amb grups noviolents clau d’Europa i la regió MENA.

El projecte treballa en la promoció d’una solidaritat regional i amb una estratègia a través de:

  • La identificació de prioritats, desafiaments i lliçons apreses de les experiències dels països, alhora que augmenta la comprensió i el diàleg entre ells.
  • Definició d’un “pla de ruta” comú de cooperació entre els grups amb activitats de coordinació concreta, formació i investigació/reflexió.

Contraparts del projecteFoundation for FuturePeace Action Training, Research Institute-PATRIRBeyond Reform & DevelopmentI-WATCHNonviolence Network in the Arab Countries,  IKV Pax ChristiPopular Struggle Coordination CommitteeUn Ponte Per…Permanent Peace Movement.

Persones beneficiàries: Antigues organitzacions de la societat civil, experts/es i investigadors/es, organitzacions internacionals, periodistes, grups polítics interessats en la transició democràtica, grups minoritaris i organitzacions de dones de la regió MENA i Europa.

Financiat per: Anna Lindh Foundation