Major protecció per a la societat palestina a la Franja de Gaza

Accions legals a nivell nacional i internacional per desafiar el clima d’impunitat de violacions de drets humans que es viu a la Franja de Gaza.

Les accions del projecte, davant la situació de la Justícia i la Rendició de Comptes en relació amb els casos de drets humans en el Territori Palestí Ocupat, es realitzaran en dos àmbits diferents: nacional i internacional.

Davant la situació de la Justícia i la Rendició de Comptes en els casos de violacions de drets humans al Territori Palestí Ocupat, aquest projecte preveu accions d’investigació, publicació d’informes, capacitació d’advocats, preparació i presentació de casos a la Cort Penal Internacional, a la Comissió d’Investigació establerta pel Consell de Drets Humans de l’ONU o bé als tribunals nacionals, ja sigui a Israel o a tercers estats.

Tot això es farà a través de l’establiment de xarxes i d’una formació centrada en com recollir,evidenciar, i preservar la documentació de cadascun dels casos, quines técniques d’entrevista seguir, és a dir, quines són les ‘Millors Pràctiques’ quan s’entrevista a testimonis i a víctimes de violacions de drets humans.

Contraparts del projecte: PCHR – Palestinian Centre for Human Rights

Finançat per:  Agència Catalana per la cooperació al desenvolupament (ACCD)

Gaza_foxnews_PCHR