Treballant per la justícia social i l’Estat de Dret als Territoris Palestins Ocupats

Augmentar la cohesió social de la societat palestina a través d’una transformació noviolenta del conflicte palestino-israelià.

De manera més específica, l’objectiu d’aquest projecte és d’enfortir les capacitats internes, la coordinació i la visibilitat estratègica internacional del moviment de persones defensores dels drets humans “Comitè de Coordinació de Lluita Popular”.

Amb aquest reforçament, s’espera augmentar les capacitats del moviment palestí noviolent d’aconseguir que el seu missatge s’escolti tant dins dels Territoris Palestins Ocupats, com a Israel i a la comunitat internacional.

L’estratègia per aconseguir-ho és el disseny i desenvolupament de cursos de formació i tallers; la implementació, disseny i avaluació d’un Diploma Avançat Executiu en Dret Internacional i Resolució no violenta de conflictes amb la Universitat Al-Quds i l’establiment de mecanismes de comunicació, promoció i alerta per donar resposta a les violacions de drets humans.

Contraparts del projecte: Al Maqdese

Finançat per: Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya

al-maqdese2