Protegir el dret a la protesta i a les defensores de Drets Humans

Defender a quien Defiende (DqD) és una plataforma estatal contra la criminalització dels moviments socials, formada per persones defensores de drets humans, periodistes, expertes legals, instituts universitaris i organitzacions del tercer sector d’Andalusia, Catalunya, Madrid i el Pais Basc.

DqD té com a objectiu donar suport a defensores de drets humans, manifestants i altres activistes dels moviments socials, per a que es garanteixin i protegeixin els seus drets, i contribuir al desenvolupament de l’Estat de Dret, a través de la participació en la definició de polítiques públiques que garanteixin la seguretat humana. La transparència i l’accés a la justícia per a les víctimes de violacions de drets humans, són també dos dels seus objectius principals. Per arribar a aquests objectius, s’estan realitzant 3 tipus de tallers de formació per millorar les capacitats de monitorització, comunicació i protecció, dirigits a defensors de drets humans, periodistes i experts jurídics/advocats.

Altres accions són la creació d’una base de dades de col·laboració nacional per registrar els casos, supervisar i oferir protecció davant violacions dels drets humans, un servei de suport jurídic pels que siguin víctimes de violacions de drets humans i el desevolupament d’accions legals per exigir les degudes investigacions de violacions, accés efectiu a la justícia i reparació per a les víctimes.

Pel que fa a la participació en la definició de polítiques públiques, s’elaborarà un informe amb els casos de violacions recollits a nivell nacional, i es realizaran accions d’incidència política, social i jurídica.

Contraparts: Fundació Solidaritat UBEcologistas en Acción,Icaria editorial, Asociación Pro DDHH AndalucíaFundación UAM

Finançat per: EEA Grants Programa de Ciudadanía Activa 2009-2014

defensora

Per a més informació: http://novact.org/2014/10/defensar-a-qui-defensa-nova-coalicio-estatal-de-lluita-contra-la-criminalitzacio-dels-moviments-socials/