Informar i sensibilitzar la societat catalana sobre la situació de Palestina

Construir la pau, des de Catalunya, informant sobre la constant violació de drets humans a Palestina, i sobre quin paper pot tenir la societat catalana en l’obtenció d’una solució pacífica i justa del conflicte.

L’objectiu global és crear, a Catalunya, les condicions que facilitin una postura que promogui una solució justa i pacífica al conflicte actual entre Israel i Palestina.

Per aconseguir aquestes condicions, es treballa per difondre i denunciar la complicitat d’empreses i/o institucions de Catalunya amb l’ocupació il·legal de Palestina, augmentant les accions i campanyes que ja s’estan duent a terme i promovent la incidència en institucions polítiques. 

Per tirar endavant aquesta tasca, s’han organitzat un seguit de projectes basats sobretot en la formació, la investigació i la difusió dels resultats de la recerca. Es realitzaran seminaris i conferències a Catalunya, formació per a joves estudiants en universitats locals palestines, viatges d’estudi per identificar les necessitats de la població i crear sinergies amb les ONG’s locals, un Programa de Voluntariat Juvenil, un camp de treball i una campanya de promoció per a les organitzacions i entitats catalanes. 

ContrapartsServei Civil Internacional de Catalunya (SCI-CAT)Associació Catalana per la Pau (ACP)

Finançat per: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

NoMesComplicitat