Participant amb la societat marroquina en la consolidació democràtica

Participant amb la societat marroquina en la consolidació de les reformes democràtiques al Marroc

La societat marroquina organitzada, així com els nous moviments socials sorgits durant el context de l’anomenada Primavera Àrab, reclamen, a través de la creació d’estructures com la plataforma Appel à Rabat, avançar cap a un nou paradigma de democràcia que es focalitzi en el reforç del rol de la ciutadania i de les seves organitzacions, desplaçant així la concepció estatocèntrica de les democràcies tradicionals.

La nova Constitució al Marroc, aprovada l’any 2011, promou el paper de la societat civil en la definició i monitorització de les polítiques públiques. Malgrat el salt qualitatiu introduït pel que fa a la participació de la societat civil en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques, els dispositius que preveu aquest marc legal encara no s’han traslladat a textos normatius. A més, la creació del Consell Nacional per al Diàleg Social no dóna els fruits esperats i les relacions entre institucions i població són més tenses. De fet, les principals organitzacions socials del país acusen el ministeri de llançar una veritable ofensiva contra el moviment associatiu, provocant un fort retrocés en l’exercici de les llibertats col·lectives a través de la proposta de textos i lleis restrictius a la llibertat i la independència de les associacions. Prop de 500 associacions membres de la plataforma Appel à Rabat van fer un comunicat públic el passat 14 de maig per reivindicar, d’ una banda, la dissolució del Ministeri encarregat de les relacions amb la societat i, d’una altra banda, accelerar la posada en marxa de aquells mecanismes de participació social recollits en la Carta Magna del país. Així mateix, les proposicions de llei del nou Codi de la premsa i la llei de violència de gènere estan sent formulades sense cap articulació amb els moviments socials, sindicats, organitzacions feministes i moviments juvenils , incomplint així el que estableix el text constitucional.

Aquest projecte, per tant, neix d’una petició directa de les organitzacions locals i entitats del país, que participaran del projecte per fer una incidència més gran en les seves accions, entre d’altres objectius. Amb el suport principal d’una organització amb gran historial en mobilització i promoció de la transformació social, el Fòrum des Alternatives Marocain, el projecte contribueix al fet que els mecanismes de participació social recollits en la Carta Magna marroquina siguin efectivament posats en marxa. Un treball d’incidència, anàlisi i participació col·lectiva que s’implementarà en quatre etapes:

  1. Reforç de les capacitats de la societat marroquina en estructures inclusives per al disseny participatiu de polítiques públiques
  2. Creació i millora de propostes de consolidació de polítiques públiques centrades en l’establiment de mecanismes participatius de resolució de conflictes, democràcia participativa i participació ciutadana, amb especial atenció al reforç de la llibertat de premsa i la igualtat de gènere
  3. Creació i suport a l’estratègia de comunicació comunitària i associativa de les propostes de consolidació de polítiques públiques
  4. Suport a l’estratègia d’incidència política a nivell local

Asociación Marroquí de derechos humanos

@Foto: Asociación Marroquí de Derechos Humanos