Controlant la Privatització de la Guerra i la seguretat

El programa de tres anys Consolidació dels Actors Noviolents a l’Iraq (CANVI)  té com a objectiu principal el promoure la noviolència com a eina per al canvi social i la justícia global , així com incidir a nivell polític en la regulació de la Privatització de la Guerra.

La primera activitat d’aquest projecte va ser la contribució a la creació de la Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI), per facilitar les relacions entre les organitzacions socials internacionals i iraquians i multiplicar l’impacte de les activitats conjuntes. A més, amb açò s’ha facilitat el procés de consolidació de la pau i la cohesió social a l’Iraq a través de l’organització de diverses activitats com el I Nonviolence Fòrum a Bàssora (2012) , el Fòrum Social iraquià a Bagdad (2013) , la formació “Mobilització per al canvi social” amb moviments socials a Bagdad (2013 ),…

No obstant això, l’acció que més força està adquirint en aquest projecte és la campanya internacional que fiscalitza i controla la privatització de la guerra. Sota el nom Control PMSCs (Empreses Militars i de Seguretat Privades, en les seves sigles en anglès), s’ha creat una coalició internacional, de més de 30 organitzacions de tot el món, centrada en la investigació i la incidència política per aconseguir una regulació internacional de les PMSCs. Una clau de gran valor afegit d’aquesta acció és el vincle entre defensors/res de drets humans, activistes noviolents/es i investigadors/es.

Aquest treball conjunt ha donat com a resultat la publicació de diverses investigacions que estan ajudant a aprofundir en el tema de la Privatització de la Guerra i a posar l’assumpte en l’agenda política internacional:

Contraparts del projecte: Laonf Group, Students League for Human Rights and the Iraqi Civil Society Solidarity Initative (ICSSI)

Finançat per: Ajuntament de Barcelona – Barcelona Solidària