Carme Tarrida

 “Després de més de 20 anys de treballar com a infermera a un parell de centres hospitalaris de Barcelona, em va semblar molt interessant passar de tenir cura de la salut de les persones a la salut de la societat, i el 1998 em vaig incorporar a l’equip professional de nova, que duia a terme el Fòrum Català per Repensar la Societat, dinamitzant els fòrums de salut i el de relacions intergeneracionals”.

Des d’aleshores, la Carme ha desenvolupat a nova diverses tasques en funció dels diferents projectes i necessitats que han anat sorgint, treballant sempre perquè l’entitat i els seus objectius puguin seguir endavant. En aquest moment les seves funcions estan més vinculades als departaments d’administració i coordinació de novact. A banda dels temes que es tracten a l’associació, li interessen especialment altres com l’acompanyament als processos de finitud de vida, creixement personal i educació per a la salut.