Kenia Castaldo Oliva

Kenia és graduada en Traducció i Interpretació, d’alemany i àrab, per la Universitat Autònoma de Barcelona. A punt d’acabar un Màster en Mediació Intermediterrànea, especialitzat en migracions i integració social, la cerca d’un món més equitatiu i just per totes i tots s’ha convertit en el seu principal objectiu. I així és com acaba de voluntària a NOVACT, experiència que espera l’ajudi a mirar el món des d’una perspectiva alternativa i a entendre millor els principis de la noviolencia, la resistència pacífica i la lluita pels drets humans.