Estatuts

Els estatuts d’una organització sense ànim de lucre són els reglaments interns que regeixen com es governarà l’organització i les seves estructures bàsiques. Els estatuts creen un marc de referència per al funcionament de l’organització i ajuden a imposar ordre en els seus procediments i presa de decisions.

Generalment, els estatuts contenen informació de caire general com el nom oficial de l’organització, la seva seu principal, i el propòsit de l’organització. També contemplen assumptes més específics com:

  • Els drets i privilegis dels membres d’una organització de membres
  • La creació de comitès i l’abast i limitacions de la seva autoritat
  • Assumptes financers, com les auditories, la indemnització dels fiduciaris en cas de problemes, i les assegurances per fiduciaris i membres de la junta directiva
  • Polítiques internes i procediments sobre conflictes d’interessos
  • El procediment per a disposar dels béns de l’organització en dissoldre

Descarrega els nostres estatuts aquí