Memòries econòmiques

L’organització es finança des del seu inici mitjançant subvencions públiques a projectes, subvencions privades, facturació per serveis, quotes de socis i donacions.

Memòria Econòmica 2020

Informe d’auditoria 2020

Memòria Econòmica 2019

Pressupost anual 2020

Informe d’auditoria 2019

Pressupost anual 2019

Memòria econòmica 2018

Informe d’auditoria 2018

Pressupost anual 2018

Memòria 2017 – Anàlisis gràfic 2017– Informe d’auditoria 2017

Memòria 2016 – Anàlisis gràfic 2016Informe d’auditoria 2016

Memòria 2015 – Anàlisis gràfic 2015Informe d’auditoria 2015

Memòria 2014

Memòria 2013