Mobilitzant els actius de salut al Marroc per millorar la garantia al Dret a la Salut

El projecte Salut Comunitària: Mobilitzant els actius de salut al Marroc per millorar la garantia al Dret a la Salut té com a objectiu millorar la garantia al dret humà a la salut i la cobertura sanitària pública, gratuïta i universal a la regió Taza-Al Hoceima-Taounate (TAT), del Marroc, promovent la identificació i implementació d’una estratègia de salut comunitària que connecti i mobilitzi el conjunt d’actius de salut (societat civil, institucions públiques, personal sanitari, ciutadans) de la regió.

Amb una durada inicial prevista de 18 mesos, els resultats esperats de aquest projecte són:

  1. Reforçar les capacitats del teixit associatiu local en la identificació i implementació de estratègies de salut comunitària i mobilitzar a la societat civil local per promoure la seva participació en la garantia al dret a la salut a la regió Taza-Al Hoceima-Taounate.
  2. Identificar i mapejar els actius de salut (societat civil, institucions públiques, personal sanitari, ciutadans) de la regió Taza-Al Hoceima-Taounate, millorant el seu registre i comprensió, per millorar el coneixement, la comprensió i la concertació entre conjunt d’actors vinculats de manera directa o indirecta en la promoció de la salut a la regió TAT.
  3. Desenvolupar estratègies d’intervenció en salut comunitària que reforcin la participació ciutadana en la definició dels dèficits en l’accés a la salut i el desenvolupament de solucions innovadores en matèria de salut a la regió de TAT.
  4. Establir un espai de debat concertació entre institucions i societat civil a nivell nacional per avaluar els resultats obtinguts pel projecte i afavorir la multiplicació de estratègies de salut comunitària en altres regions del Marroc.

 L’última reforma de la Constitució marroquina de 2011 reconeix, en l’article 31, la salut com un dret fonamental del ciutadà i la ciutadana. Però la realitat d’aquest país és una altra. El Marroc ocupa el 129 lloc de l’Índex de Desenvolupament Humà que cada any realitza el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, donat l’alt percentatge de població analfabeta i el limitat accés a la salut. Per la seva banda, la regió Taza-Al Hoceima-Taounate (TAT), on es duu a terme el projecte, és una de les regions més rurals, enclavades i aïllades del país. L’analfabetisme, la mortalitat materno infantil i els pocs hospitals i centres de salut són alguns dels grans problemes de la zona.

 A través d’un procés que pretén impulsar els mecanismes de salut comunitària a la regió TAT, aquest projecte busca afavorir el contacte entre el conjunt d’actors vinculats, de manera directa o indirecta, en la promoció de la salut a nivell local. Reforçant les capacitats del teixit associatiu, aquest projecte pretén millorar la concertació entre ciutadans, professional mèdic, organitzacions de la societat civil i institucions, amb l’objectiu de millorar la seva contribució col·lectiva a la garantia del dret humà a la salut a la regió TAT.

 Socis del projecte: Collectif pour le Droit à la Santé au Maroc (CDSM)

Finançat per:  Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID)

681- foto