VENUS: Reforçant la participació de la dona en la política i educació al Marroc

El projecte Venus- Reforçant la participació de la dona en la política i l’educació al Marroc té com objectiu contribuir a generar un entorn cultural, legal i social favorable a la plena participació política de les dones com a subjectes de drets dins de la societat marroquina.

Des de l’any 2011, el Marroc ha iniciat un procés de transformació política i socioeconòmica, ratificat per l’adopció d’una nova constitució que consagra, en els seus articles, la igualtat de gènere en l’exercici dels drets i llibertats de caràcter civil, polític, econòmic, social, cultural i mediambiental. No obstant això, el Marroc està classificat en el número 133 en un total de 142 països en el Gender Gap Report de 2014 (índex que mesura la desigualtat entre homes i dones al món), per sota de la globalitat dels països magrebins i de la majoria de països àrabs, a l’excepció del Iemen, Síria, Líban i Jordània. Les principals causes de vulneració dels drets humans de les dones al país són: l’accés desigual a l’educació primària i secundària entre nois i noies i una major penetració de l’analfabetisme entre les dones; l’exercici desigual del dret a la participació tant econòmica com a política de les dones i el desigual desenvolupament territorial del país per regions com a font d’una doble discriminació per als col·lectius més vulnerables, com les dones.

Amb una durada prevista de 12 mesos, el projecte VENUS parteix de la premissa que per combatre el focus de desigualtat més gran existent al país, que és la baixa participació política de les dones, cal atacar a la seva principal causa, que és el desigual accés a l’educació entre nois i noies, així com l’alt percentatge d’analfabetisme femení. Per a això, aquest projecte es fixa com a resultats a aconseguir:

1. Reforçar els coneixements sobre les causes i els recursos per abordar la discriminació política de les dones al Marroc

2. Reforçar la concertació entre partits polítics i societat civil per promoure polítiques públiques encaminades a la millorar la participació política de les dones, amb una especial atenció a les polítiques educatives

3. Implementar una estratègia d’incidència política i sensibilització a nivell nacional i regional per millorar la participació política de les dones al Parlament Marroquí, en el marc de les eleccions legislatives que tindran lloc aquest mes de setembre.

Socis del projecte: Fòrum des Alternatives Marocain (FMAS ) , SUDS 

Finançat per: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 

2-736- foto