La CMODH i NOVACT presenten a la ONU l’informe paral·lel sobre drets civils i polítics al Marroc

Durant el 24 i el 25 d’Octubre, NOVACT serà present a Nacions Unides acompanyant a la CMODH , la coordinadora maghrebina d’organitzacions de Drets Humans, presentant l’informe paral·lel que realitza la societat civil en la implementació del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. Aquest dóna resposta a l’informe que va presentar l’estat del Marroc al Comité de Drets Humans en vista de la revisió del sisè informe periòdic el 18 de Desembre 2015.

Aquesta activitat s’enmarca dintre del projecte Khotwa, que busca reforçar el papel de les organitzacions que treballen en la defensa i la promoció dels Drets Humans al Maghreb. El procés va començar en una formació en monitoratge i elaboració d’informes de violacions de Drets Humans a Rabat, on van assistir més de 40 representants de la societat civil marroquina, algeriana, tunisiana i mauritana.

–> BAIXA’T L’INFORME PARAL·LEL AQUÍ

Sobre la base d’aquest informe i altres informes rebuts pel Comité, es va publicar una llista de temes que constitueixen la plataforma de la sessió 118 del Comité de Drets Humans.

La CMODH i NOVACT segueixen treballant en l’elaboració dels informes paral·lels de Tunisia, Mauritània i Algèria.