Cap al restabliment de la legalitat a la Frontera Sud

El projecte FRONTERA SUD – Reconstruint un model de fronteres basat en els drets humans pretén conscienciar la ciutadania de Barcelona i reforçar l’apoderament per promoure una nova llei d’estrangeria que respecti els drets humans dels migrants i refugiades, el restabliment de la legalitat internacional a la Frontera Sud a l’Estat espanyol i redefinir el model de les fronteres europees.

FRONTERA SUD treballarà a través de:

  • Recerca, amb la creació d’una comissió d’observació i estudi sobre la situació actual
  • Capacitació, amb formació adreçada a la ciutadania per millorar el coneixement sobre les causes que provoquen les crisis migratòries
  • Sensibilització, per fer partícip a la ciutadania de les realitats de les “altres” refugiades amb eines innovadores i creatives de comunicació
  • Incidència, a través de propostes legislatives i no legislatives en el Congrés espanyol i el foment d’una relació amb els moviments socials estatals i internacionals sobre aquesta qüestió

En un moment en el qual gran part de la ciutadania està prenent consciència i duent a terme accions d’incidència política sobre la situació a les fronteres de l’est de la Unió Europea (en endavant UE), s’ha detectat un buit mediàtic i de sensibilització pel que fa a la realitat que estan patint les persones migrants i refugiades a la Frontera Sud de l’Estat espanyol, i en concret a Ceuta i Melilla. Europa està construint una fortalesa enlloc de crear ponts per ajudar a les refugiades, d’acord als valors fundacionals de la UE: el respecte dels drets humans. La UE i l’Estat espanyol inverteix recursos en donar respostes armades i de seguretat que provoca greus violacions de drets humans sobre persones que escapen de situacions de conflicte armat.

Després de la normalització de les devolucions exprés, pràctica il·legal des d’un punt de vista internacional, i l’externalització de la repressió cap a la població migrant i refugiada al Marroc s’estan produint fortes situacions de vulneració de drets que ens permeten concloure que les pràctiques desenvolupades per la UE i l’Estat espanyol a la Frontera Sud s’estan realitzant al marge de la legalitat. Aquestes pràctiques estan sent exportades a altres punts de la UE, com en el cas de les fronteres a Grècia, Turquia i la zona dels Balcans.

La situació a la Frontera Sud, en ambdues ciutats (Ceuta i Melilla) així com en el perímetre fronterer, és d’una gran emergència en matèria de drets humans.

D’una banda, s’està negant el dret d’asil i els drets propis de les persones migrants a un gran nombre de persones que migren des de l’Àfrica subsahariana. Així mateix, s’estan produint situacions de vulneració de drets cap als menors migrants no acompanyats a Melilla els quals entren en processos de forta desprotecció.A més, els menors acompanyats estan patint situacions d’amuntegament als Centres d’Estada Temporal per a Immigrants (CETI) juntament amb les seves famílies, quedant en una situació de desprotecció legal mentre l’administració no agilita la seva situació administrativa.

Altrament, diferents organitzacions han detectat un augment de casos de violències masclistes que estan tenint lloc en els recorreguts migratoris ja que existeix una absoluta falta d’enfocament de gènere.

Sòcies del projecte:  Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans

Col·laboració: Fotomovimiento

Finançat per: Ajuntament de Barcelona 

fronterasud