XABACA: recolzant a les creadores àrabs davant la censura

Reforç dels processos d’empoderament de les creadores àrabs com a font de transformació social i corresponsabilització dels actors socials catalans per la defensa dels drets humans.

El projecte Xabaca neix amb la intenció de crear una xarxa com a sistema d’alerta i resposta davant vulneracions de drets, sobretot vinculat a la llibertat d’expresió de dones àrabs en general i d’artistes en particular, col·laborant en la difusió de la multiplicitat de veus artístiques i activant mecanismes de denúncia i visibilització a nivell local i internacional per lluitar contra la discriminació per raó de gènere i ètnia. Tot això vinculant a organitzacions àrabs i catalanes.

Al mateix temps, la plataforma busca exercir un papel transformador per poder establir una visió més amplia de la situació actual i d’aquesta manera fer que les creadores àrabs aconsegueixin:

  1. Tenir més accés als processos de presa de decisions, representació política, educació, llibertats sexuals… així com empoderar aspectes activistes.
  2. Fer visible la doble opressió que viuen tant pel seu perfil de creadores com per la seva condició de dones.
  3. Establir diàlegs de comunicació innovadors entre els països àrabs i diferents organitzacions catalanes i internacionals que treballen en la defensa dels drets humans de la ciutadania catalana.

Tot aquest procès s’establirà des d’un marc que pretèn potenciar la creativitat artística de les creadores com a mètode de tranformació social i la visualització de la seva diversitat a través de la cultura com a forma de lluita contra la discriminació de gènere, la censura i la injustícia social. 

Contraparts del projecte: Fundación Al Fanar (Madrid) and Jiwar Creation and Society(Barcelona)

Col·laboradores: IeMed i Casa Àrab

Finançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament