LYSISTRATA: Reforçant el paper de les dones a l’espai públic al Marroc

(Lire cet article en français)

El projecte Lysistrata: Reforçant el paper de les dones a l’espai públic al Marroc té com a objectiu millorar l’exercici efectiu del dret de participació política de les dones com a titulars de drets al Marroc. Es tracta d’enfortir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en les organitzacions de la societat civil, els sindicats i els partits polítics, a través de la implementació d’estratègies per assegurar la inclusió de dones en els òrgans de presa de decisions i el personal d’aquestes estructures.

Des de l’any 2011, el Marroc ha iniciat un procés de transformació política i socioeconòmica, ratificat per l’adopció d’una nova constitució que consagra, en els seus articles, la igualtat de gènere en l’exercici dels drets i llibertats de caràcter civil, polític, econòmic, social, cultural i mediambiental.No obstant això, sis anys després de l’adopció de la nova Carta Magna, el país encara està classificat en el número 133 en un total de 142 països en el Gender Gap Report de 2014 (índex que mesura la desigualtat entre homes i dones al món), per sota de la globalitat dels països magrebins i de la majoria de països àrabs, a excepció del Iemen, Síria, Líban i Jordània.

Amb una durada prevista de 8 mesos, el projecte LYSISTRATA es fixa com a resultats a aconseguir:

1. Reforçar el coneixement de les causes i les condicions de discriminació de la dona al Marroc dins de les organitzacions de la societat civil, els sindicats i els partits polítics

2. Reforçar les capacitats de les futures líders amb la finalitat de promoure la seva integració en els òrgans de presa de decisions i el personal de les organitzacions de la societat civil, els sindicats i els partits polítics

3. Reformar els codis i reglaments de règim interior de sindicats, partits i ONGs per afavorir la igualtat de gènere

Socis: Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH)

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el recolzament del SOCde la Generalitat de Catalunya, del Fons Social Europeu, de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i la Unión Europea. 
“El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”

FSE_amb_lema

MEYSS_color

logo agencia