AMAL: campanya Euro-Mediterrània per a la prevenció de l’extremisme violent en ple respecte als drets humans i les llibertats fonamentals

 

L’ Institut d’Acció Noviolenta (NOVACT), amb el suport de la Diputació de Barcelona, va engegar a finals de 2016 el projecte AMAL (esperança). Es tracta d’una demanda de més de 60 organitzacions del Sud i el Nord de la Mediterrània preocupades pels elevadíssims costos en matèria de DDHH que està costant la política anti-terrorista i els minsos resultats que està obtenint. AMAL neix per promoure un nou enfoc en les polítiques actuals: un enfoc basat en la prevenció de l’extremisme violent (PVE), no en la seguretat i les accions armades, un enfoc basat en els DDHH, no en la seva limitació, un enfoc intercultural, no un que criminalitza col·lectius.

El projecte aspira a reforçar l’apoderament i la responsabilització de la societat civil organitzada i ciutadania de la Regió Euro-Mediterrània per contribuir de manera activa a la prevenció de l’extremisme violent com a fenomen transnacional a través de la millora del coneixement de les ideologies i suports socials que condueixen a la violència extremista, el reforç de la resiliència de la ciutadania i una contribució regional a establir un Pla d’Acció Euro-Mediterrani que estableixi un marc de polítiques dirigides a prevenir l’extremisme violent. Pel que fa a l’àmbit geogràfic, la proposta centrarà les seves activitats en la demarcació de Barcelona si bé es compta amb la participació d’entitats de Mauritània, Marroc, Algèria, Tunis, Líbia, Egipte, Israel, Palestina, Jordània, Iraq, Síria, Turquia, Líban, Grècia, Itàlia, França i Espanya.

 

Una de les accions més destacades d’aquest projecte es va produir al gener de 2017, amb la celebració de la conferència “Cap a un nou paradigma: Prevenir l’Extremisme Violent”, on van participar 322 persones representant 172 institucions de 22 països de la regió Euro-mediterrània. Aquesta conferència, va servir per validar de manera participativa el Pla d’Acció de la societat civil de la regió Euro-mediterrània per a la prevenció de TOTES les formes d’extremisme violent. Entès com a acord regional i transnacional, el Pla d’Acció conté 91 activitats, classificades en un decàleg d’objectius. Entre les mesures, destaca la creació d’un Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent (OPEV), que s’encarregarà de la posada en marxa i seguiment d’aquest document, a més de constituir la plataforma entre les organitzacions signants.

Properament es presentarà l’estudi sobre l’impacte en matèria de drets humans de la legislació anti-terrorista a la regió Euro-mediterrània i es realitzaran xerrades de presentació a diferents localitats de la demarcació de Barcelona. Una identificació de bones pràctiques en matèria de prevenció de l’extremisme violent a nivell mundial i la publicació d’una estratègia de comunicació serviran per cloure aquest projecte.

Us podeu descarregar AQUÍ el pla de comunicació del projecte