STOP CORPORATE WAR: mobilització i incidència per prevenir les guerres modernes

El projecte STOP CORPORATE WAR aspira a prevenir les guerres modernes a través de l’apoderament de la ciutadania de Barcelona per incidir en la regulació de les Empreses Militars i de Seguretat Privada (d’ara endavant EMSP) i les noves formes de fer la guerra al Consell de Drets Humans de Nacions Unides.

Amb aquest objectiu, es planteja una estratègia d’Educació per la Justícia Global i la Pau basada en 3 dimensions:

1) Millorar les capacitats i eines de recerca sobre les guerres modernes, per identificar i analitzar els actors que participen, les causes dels conflictes i l’impacte que ocasionen en els drets humans de les poblacions del Sud i vies per poder regular i prevenir aquests fenòmens.

L’eina principal de la recerca serà l’Observatori sobre Drets Humans i EMSP, ShockMonitor.

Shock Monitor

2) Difondre de manera clara i senzilla els resultats d’aquesta recerca per augmentar la conscienciació, co-responsabilització i la mobilització de la ciutadania de Barcelona a través de la comprensió de les causes estructurals de les guerres modernes, les desigualtats, la violència i els actors que hi participen.

3) Oferir canals de participació i mobilització per prevenir les noves formes de fer la guerra basades en el respecte del dret internacional i en la creació de nous mecanismes vinculants que assegurin el respecte dels drets humans per part del nous actors armats que estan emergint i que mantenen nivell de violència globals inacceptables.

Potenciar la coordinació i reforçar les capacitats d’incidència de les campanyes i organitzacions locals i internacionals que treballen per construir la pau, implicant a la ciutadania no associada i unint esforços per incidir en la regulació de les EMSP i altres formes de fer la guerra.

 

Sòcies del Projecte: CEI International Affairs, Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs

Finançat per: Ajuntament de Barcelona