Llibertat d’expressió als mitjans online a Marroc

La llibertat de premsa i la llibertat d’expressió constitueixen un pilar per a l’Estat de dret i la democràcia. És un indicador de pluralisme i participació ciutadana. El cas del Marroc és un cas paradigmàtic. Encara que la premsa independent de les dues últimes dècades al Marroc ha augmentat en nombre i en maneres innovadores per arribar a la ciutadania, l’Estat i l’aparell de poder també han enfortit també les mesures i els mitjans per obstaculitzar, controlar i reprimir tal llibertat. Tots aquests aspectes convergeixen també cap al reforç de la autocensura dels periodistes en relació a les línies vermelles, tradicionalment relacionades amb la monarquia, la religió i la integritat territorial en relació amb la qüestió del Sàhara.

La recerca “Les médias en ligne au Maroc et le journalisme citoyen: analyse des principales limites à un environnement favorable” està en el marc del projecte Octets Sans Frontières que NOVACT realitza juntament amb l’Organització Marroquina de Drets Humans (AMDH) amb el suport del FNUD.

Us podeu descarregar l’estudi AQUÍ