Tècnic/a de projectes en incidència política – Madrid

Vacant
Tècnic/a de projectes en incidència política a l’oficina a Madrid

Condicions
La persona s’ha d’incorporar a partir l’1 de novembre
Contracte laboral durant 12 mesos amb jornada parcial (25h setmanals) a Madrid

Salari
Segons barem intern

NOVACT (www.novact.org) és una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Ramallah (Palestina), Tunísia (Tunísia) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes de transformació social per defensar els drets humans, promoure la seguretat humana i construir la pau en situacions de conflicte armat i social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització en les regions del Maghreb, Mashreq, Est d’Europa i Caucas, es combinen amb estratègies d’incidència polític-social a Catalunya, Espanya i resta d’Europa.

Àrea de treball
Des 2015, Novact ha vingut aplicant els seus coneixements de defensa de defensores de drets humans a nivell internacional a la situació de vulneració de drets civils i polítics que es viu a l’Estat espanyol. Un context de retrocés en les llibertats amb un augment de la criminalització de moviments socials i persones activistes que fan de l’organització i la mobilització la seva forma de participació política per a la transformació social.

Novact ha apostat per la defensa dels drets civils i polítics a través del reforç de la coordinació, les capacitats i les accions de les persones i organitzacions defensores de drets, així com per incidir en la creació d’una política pública des de la ciutadania.

Aquesta aposta s’està desenvolupant, en part, a través de la participació a la plataforma Defender a quien Defiende. Un espai multidisciplinari desenvolupat al costat de persones activistes, juristes, periodistes, instituts interuniversitaris d’investigació, organitzacions del tercer sector i organitzacions anti repressives de l’Estat espanyol. Des de la plataforma, s’està treballant la coordinació, la formació específica, la publicació d’investigacions i accions d’incidència; així com el desenvolupament d’eines digitals que ajuden a monitoritzar, sistematitzar i visibilitzar les pràctiques repressives que vulneren drets humans i desmobilitzen a la ciutadania activa.

Funcions i responsabilitats

La persona tècnica de projectes en incidència política haurà de:
(1) Desenvolupar tasques d’incidència política i mobilització social com reunions amb actors polítics i socials, elaboració de documents (briefings, policy papers, notes de premsa, documents guia, etc.), participació i organització d’actes públics, creació de cartera de contactes en mitjans de comunicació de l’àmbit específic, així com d’organitzacions que treballen en la protecció i defensa dels drets civils i polítics a l’Estat espanyol.

(2) Tasques de gestió de projectes: elaboració d’informes de justificació tècnica i econòmica de projectes, relació amb institucions donants, en coordinació amb l’oficina central de Novact a Barcelona.

(3) Formulació de nous projectes d’acció social, així com captació de fons privats.

(4) Donar suport a la consolidació de la feina de l’oficina de Madrid en coordinació amb la resta la resta de membres de l’oficina i l’oficina central de Novact a Barcelona per a la definició de plans estratègics i accions, així com l’establiment de relacions institucionals amb actors polítics i socials de Madrid.

(5) La persona contractada formarà part d’un equip multidisciplinari que inclourà diverses reunions setmanals de coordinació a nivell de projecte i organització.

Perfil requerit

Per ser considerada per aquesta candidatura és necessari demostrar:

• Experiència en el desenvolupament d’estratègies i accions d’incidència politicosocial
• Experiència en els àmbits de les Ciències Socials, la comunicació, el Dret, les Relacions Internacionals les Polítiques Públiques i/o similars
• Coneixements sobre Drets Humans, atenent amb major especificitat a drets civils i polítics
• Experiència en la gestió tècnica i econòmica de projectes de cooperació i educació al desenvolupament, incloent la formulació de nous projectes i l’avaluació
• Excel·lent nivell de la llengua castellana
• Compromís de la no-violència com a estratègia transformadora, la defensa dels drets humans i la justícia global
• Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis
• Capacitat comunicativa i motivadora, treball en grup, dinamització de reunions i espais de debat
• Disponibilitat per viatjar a altres punts de l’estat espanyol

Les següents qualificacions seran altament valorades:

• Coneixement mitjà-alt de la llengua anglesa
• Estudis de post-grau en relacions internacionals, migracions, seguretat internacional i construcció de pau i / o similar
• Coneixement sobre el funcionament dels mitjans de comunicació i contactes amb periodistes
• Participació en moviments socials, col·lectius i / o organitzacions de la societat civil enfocades a la defensa dels drets humans i la transformació social
• Coneixement sobre repressió, violència institucional i presons
• Coneixements sobre les dinàmiques polítiques i socials
• Coneixements de gestió d’eines de comunicació 2.0 – xarxes socials i web
• Experiència en captació de fons privats

Contacte
Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV i una carta de motivació, incloent en l’assumpte del correu electrònic TIP-2017, abans del 6 d’octubre de 2017 al correu: thais@novact.org

Si tenen qualsevol dubte utilitzar aquest mateix correu i / o el telèfon: 935514714