Presentació de la “Guia per a la defensa i la promoció dels drets humans en la contractació pública”

[View full size]