Conferència “Tres punts de vista sobre l’extremisme violent a Tunísia”

El dijous 25 de Gener, NOVACT i l’Institut Europeu per la Mediterrània (IEMED) organitzem a Tunis la confèrencia “Tres punts de vista sobre l’extremisme violent a Tunísia”. L’objectiu d’aquesta conferència és triple: per una banda, establir un diàleg sobre la tasca de la Unió Europea i el govern tunisià en la prevenció per l’extremisme violent, presentar l’enquesta IEMED sobre extremisme violent de la ma de  Emmanuel Cohen-Hadria i  Xavier Aragall, i presentar iniciatives de la societat civil en matèria de prevenció de l’extremisme violent. 

En aquest aspecte, NOVACT està impulsant el projecte SALAM per prevenir l’extremisme violent a Tunísia, basat en un enfoc de drets humans mitjançant l’enfortiment de les competències dels actors no estatals en la prevenció de l’extremisme violent (PEV). Per abordar un fenomen tan complex de manera multidisciplinar, SALAM s’està duent a terme per les següents organitzaciones: dues organitzacions internacionals especialitzades en construcció de pau  (NOVACT i GVC); dues organitzacions que ostenten el Premi Nobel de la Pau, claus en la defensa dels drets humans i la cohesió social a Tunísia (LTDH i UGTT); una associació feminista que actua per la defensa dels drets de les dones i la igualtat de gènere a Tunísia (ATFD) i una associació especialitzada en la lluita contra la radicalització dels joves a Tunísia (FSA). Els socis d’aquesta iniciativa van liderar la redacció del Pla d’Acció de la Societat Civil Euromediterrània per la prevenció de l’extremisme violent i van llançar l’Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent a Tunísia (OPEV-Tunísia)