Coordinadora de projectes en drets humans i empreses militars i de seguretat

Vacant

Coordinadora de projectes en drets humans i empreses militars i de seguretat

Condicions

Contracte laboral de 12 mesos de duració en jornada completa a la seu central de NOVACT a Barcelona amb viatges puntuals per la regió Euro-mediterrània. Incorporació immediata.

Salari

22.824 euros bruts anuals

Sobre la organització

NOVACT (www.novact.org) és una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines a Madrid, Càceres, Ramala (Palestina, Tunis (Tunísia) i Amman (Jordània). El nostre objectiu és promoure accions noviolentes per la transforació social cap a la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els projectes de cooperació internacional de l’organització en les regions Maghreb i Masreq, Est d’Europa i Caucàs, es combinen amb estratègies d’incidència político-social a Catalunya, Estat espanyol i resta d’Europa.

NOVACT dona molta importància al treball amb moviments socials, així com les seves necessitats, intentant fer de pont entre demandes socials i institucions.

NOVACT transversalitza la perspectiva de gènere en totes les seves activitats, projectes i funcionament, per tant en cada una de les nostres ofertes laborals, la sensibilitat i entesa d’aquesta visió és fonamental per les candidatures.

Àrea de treball

La posició que busquem s’incorporará en una línia de treball iniciada a la regió Masreq al 2009 sobre investigació i denuncia de les empreses militars i de seguretat privada (EMSP). L’obtenció de dades fàctiques de zones afectades pel conflicte armat i/o ocupació il·legal com Iraq, Palestina o Afganistan ens ha permès incidir de forma més efectiva en fòrums internacionals i nacionals per limitar i regular els processos de privatització de la guerra i la seguretat.

En aquest marc, NOVACT ha prioritzat el treball en xarxa amb coalicions d’organitzacions de la societat civil, centres d’investigació i think tanks. A més a més, hem desenvolupat instruments d’investigació rigorosos per l’anàlisi de l’impacte en els drets humans de les EMSP (Observatori Shock Monitor) i altres empreses transnacionals que operen a Mashreq i Maghreb (Observatori ODHE).

Paral·lelament, hem ampliat la nostre estratègia d’incidència política a nivell estatal i local amb la creació de la campanya 99,3% responsables per la millora de la protecció dels drets humans a través dels processos de contractació pública.

Funcions i responsabilitats

La nova posició haurà de coordinar diferents projectes vinculats a l’àmbit dels Drets Humans i Empreses Militars i de Seguretat en coordinació amb les oficines de la regió Mediterrània.  Concretament, les tasques a desenvolupar seran:

(1) Desenvolupament de campanyes. Dissenyar, coordinar i implementar estratègies, campanyes i accions que combinin els eixos d’investigació, sensibilització, mobilització social i incidència política, en cooperació amb equips de treball multidisciplinaris;

(2) Relacions institucionals. Establir i mantenir relacions estratègiques amb representants d’organismes internacionals, organitzacions de la societat civil, donants, think tanks, mitjans de comunicació, moviments socials, etc.

(3) Gestió i coordinació de projectes. Implementació de projectes d’acord amb cronogrames, pressupostos i distribució d’activitats amb les sòcies del projecte; elaboració d’informes de seguiment tècnic i econòmic; entre d’altres.

(4) Organització d’esdeveniments. Liderar la preparació d’activitats de sensibilització (conferències, taules rodones, etc.), incidència política (fòrums internacionals de Nacions Unides, etc.),

(5) Producció de continguts. Elaboració de documents (briefings, policy papers, notes de premsa, documents guia, etc.) sobre la temàtica de Drets Humans, empreses i seguretat.

(6) Promoció econòmica. Formulació de nous projectes a l’àmbit de treball dels drets humans i empreses, així com tasques de diversificació i captació de fons privats;

(7) Relacions organitzatives. La persona contractada formarà part d’un equip internacional que inclourà vàries reunions setmanals de coordinació a nivell de projecte i organització. Aquesta coordinació es complementarà amb traspàs d’informació continua a les seves supervisores sobre el desenvolupament dels projectes sota la seva responsabilitat.

Perfil requerit

Per a ser considerat per aquesta posició és necessari demostrar:

 • Almenys 2 anys d’experiència en el desenvolupament d’estratègies i accions de sensibilització, investigació i incidència político-social;
 • Almenys 2 anys d’experiència en la gestió tècnica i econòmica de projectes de cooperació i educació al desenvolupament, incloent la formulació de nous projectes;
 • Llicenciada en las disciplines de Ciències Socials: Ciències Polítiques, Sociologia, Econòmiques, Comunicació, Dret,  Relacions Internacionals i/o similars;
 • Amplis coneixements sobre l’àmbit dels drets humans i empreses del sector militar i de seguretat;
 • Coneixements sobre la situació política a la Mediterrània, amb especial atenció a Palestina;
 • Bon nivell de la llengua anglesa, catalana i castellana;
 • Compromís amb la noviolència com a estratègia transformadora, la defensa dels drets humans i la justícia global;
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis;
 • Capacitat comunicativa i motivadora, treball en grup, dinamització de reunions i espais de debat;
 • Disponibilitat per viatjar puntualment a altres punts de l’Estat espanyol o a nivell internacional.

Les següents qualificacions seran altament valorades:

 • Experiència en el desenvolupament de campanyes comunicatives i/o treball en el sector de la comunicació;
 • Estudis de post-grau en relacions internacionals, cooperació internacional, dret internacional, seguretat internacional i construcció de pau i/o similar;
 • Experiència investigadora a l’àmbit dels drets humans, empreses transnacionals, conflictes i seguretat internacional, construcció de pau i/o similar;
 • Experiència en la captació de fons privats;
 • Participació en moviments socials, col·lectius i/o organitzacions de la societat civil enfocades en la defensa dels drets humans i la transformació social;
 • Coneixements de gestió de eines de comunicació 2.0 – xarxes socials i web;
 • Coneixement de la llengua àrab.

Contacte

Les persones interessades hauran d’enviar el seu CV i una carta de motivació, incloent a l’assumpte del correu electrònic (CORDHEMS-2018), abans del 24 de gener de 2018 (inclòs) al correu: felip@novact.org

Si tenen qualsevol dubte utilitzat aquest mateix correu o telèfon: 935514714