News: Release of report: Women Human Rights Defenders in Palestine – Occupation and patriarchy

Us convidem a conèixer més d’a prop el treball de les Defensores de Drets Humans en Palestina i l’important paper que desenvolupen en aquest context; a través d’aquest detallat informe en terreny, elaborat per Júlia Fernández Molina.  Aquest informe consisteix en l’anàlisi de 14 entrevistes a dones que participen com a defensores de drets humans a través de l’ús d’estratègies noviolentas, ja sigui a través de moviments feministes com de la seva implicació en moviments socials de base.

Aquest any són 61 les dones a les presons israelianes (6 d’elles menors de 18 anys) a diferència de les 55 de l’any passat, privades completament de llibertat, d’estar prop dels seus familiars, de la seva comunitat, d’exercir el seu treball.

No és baladí l’aportació de les dones a la lluita nacional, històricament invisibilizadas i silenciades, que es veuen reprimides doblement, sense doblegar-se a cap moment i en les que reposa la resiliència de les seves comunitats i famílies.

Aquest informe, per tant, s’ha realitzat en el marc d’un projecte sobre Defensores de Drets Humans en Palestina i sobre el rol de les dones en l’Estat de Dret finançats per la AECID i la AEXCID, i que té com a finalitat aproximar-se a la relació entre la repressió que exerceix l’ocupació i la de gènere, analitzant el rol de les dones en la resistència noviolenta des de la primera Intifada.

“Fins i tot si som una societat àrab i tenim alguns problemes que som molt conservadors, les dones van lluitar molt internament en la societat per demostrar que té un rol, i per descomptat les dones també van ser sòcies en la lluita contra l’ocupació, tot el temps, des dels primers anys després de l’inici de l’ocupació i fins avui, ja sigui a través de moviments civils com a través d’associacions i xarxes de dones que desenvolupen, hi ha moltes organitzacions en Palestina que estan dirigides cap a les dones, liderades per dones lideresas, i fins i tot moltes dones activistes. Com jo mateixa, que vaig liderar Addameer durant els últims deu anys, sempre trobaràs dones lideresas” (S.F., Addameer).

Aquest informe ha comptat amb la participació ineludible desenes d’organitzacions palestines, incloses les nostres sòcies el Comitè d’Unió de Dones Palestines, Suds, i els Comitès de Resistència Popular.

Pots descarregar l´informe complet aquí.

Foto de portada: Rumbo a Gaza / Palestina Libre

We invite you to learn more about the work of Human Rights Defenders in Palestine and the important role they play in this context; through this detailed report in the field, prepared by Júlia Fernández Molina. This report consists of the analysis of 14 interviews to women who participate as defenders of human rights through the use of nonviolent strategies, either through feminist movements or their involvement in grassroots social movements.

This year there are 61 women in Israeli prisons (6 of them under 18 years of age), a difference from 55 last year, those completely deprived of their liberty, of being close to their families, of their community, of exercising their work. The contribution to the national struggle of women, who historically have been invisible and silenced, and who have repressed doubly, without bowing down at any time and in those who are supported by the resilience of their communities and families, is not trivial.
This report, therefore, has been carried out within the framework of a project on Human Rights Defenders in Palestine and on the role of women in the Rule of Law financed by the AECID and AEXCID, and which has as a criterion the relationship between the repression exercised by the occupation and the gender, analyzing the role of women in nonviolent resistance since the first Intifada.

‘’Even if we are an Arab society and we have some issues that we are so conservative, the women struggled a lot internally in the society in order to prove that she has a role, but of course the women were also partner in the struggle against the occupation, all the time, early years after the occupation and continue until today, whether through civil movements like all the women associations and networks that they develop, I think there is lots of NGOs in Palestine that are targeting women, leaded by women leaders, and including lots of women activists. Also in the Human Rights level, as myself, as a woman leading Addameer for the last ten years […] Also in the level of the civil activism on the street, in the youth movement, you will always find female leaders, that initiate demonstrations, activism, and so on.’’ (S.F., Addameer)

This report has had the inescapable participation of dozens of Palestinian organizations, including our members the Union of Palestinian Women Committee, Suds, and the Popular Struggle Coordination Comittees.

You can download it here.

Photo: Rumbo a Gaza / Palestina Libre