Noticias: Informe ‘Defensoras de Derechos humanos en Palestina – Ocupación y patriarcado’

Us convidem a conèixer més d’a prop el treball de les Defensores de Drets Humans en Palestina i l’important paper que desenvolupen en aquest context; a través d’aquest detallat informe en terreny, elaborat per Júlia Fernández Molina.  Aquest informe consisteix en l’anàlisi de 14 entrevistes a dones que participen com a defensores de drets humans a través de l’ús d’estratègies noviolentas, ja sigui a través de moviments feministes com de la seva implicació en moviments socials de base.

Aquest any són 61 les dones a les presons israelianes (6 d’elles menors de 18 anys) a diferència de les 55 de l’any passat, privades completament de llibertat, d’estar prop dels seus familiars, de la seva comunitat, d’exercir el seu treball.

No és baladí l’aportació de les dones a la lluita nacional, històricament invisibilizadas i silenciades, que es veuen reprimides doblement, sense doblegar-se a cap moment i en les que reposa la resiliència de les seves comunitats i famílies.

Aquest informe, per tant, s’ha realitzat en el marc d’un projecte sobre Defensores de Drets Humans en Palestina i sobre el rol de les dones en l’Estat de Dret finançats per la AECID i la AEXCID, i que té com a finalitat aproximar-se a la relació entre la repressió que exerceix l’ocupació i la de gènere, analitzant el rol de les dones en la resistència noviolenta des de la primera Intifada.

“Fins i tot si som una societat àrab i tenim alguns problemes que som molt conservadors, les dones van lluitar molt internament en la societat per demostrar que té un rol, i per descomptat les dones també van ser sòcies en la lluita contra l’ocupació, tot el temps, des dels primers anys després de l’inici de l’ocupació i fins avui, ja sigui a través de moviments civils com a través d’associacions i xarxes de dones que desenvolupen, hi ha moltes organitzacions en Palestina que estan dirigides cap a les dones, liderades per dones lideresas, i fins i tot moltes dones activistes. Com jo mateixa, que vaig liderar Addameer durant els últims deu anys, sempre trobaràs dones lideresas” (S.F., Addameer).

Aquest informe ha comptat amb la participació ineludible desenes d’organitzacions palestines, incloses les nostres sòcies el Comitè d’Unió de Dones Palestines, Suds, i els Comitès de Resistència Popular.

Pots descarregar l´informe complet aquí.

Foto de portada: Rumbo a Gaza / Palestina Libre

Os invitamos a conocer más de cerca el trabajo de las Defensoras de Derechos Humanos en Palestina y el importante papel que desarrollan en este contexto; a través de este detallado informe en terreno, elaborado por Júlia Fernández Molina.  Este informe consiste en el análisis de 14 entrevistas a mujeres que participan como defensoras de derechos humanos a través del uso de estrategias noviolentas, ya sea a través de movimientos feministas como de su implicación en movimientos sociales de base.

Este año son 61 las mujeres en las cárceles israelíes (6 de ellas menores de 18 años) a diferencia de las 55 del año pasado, privadas completamente de libertad, de estar cerca de sus familiares, de su comunidad, de ejercer su trabajo.

No es baladí el aporte a la lucha nacional de las mujeres, quienes históricamente han estado invisibilizadas y silenciadas, y quienes se ven reprimidas doblemente, sin doblegarse en ningún momento y en quienes a sus espaldas reposa la resiliencia de sus comunidades y familias.

Este informe, por lo tanto, se ha realizado en el marco de un proyecto sobre Defensoras de Derechos Humanos en Palestina y sobre el rol de las mujeres en el Estado de Derecho financiados por la AECID y la AEXCID, y que tiene como finalidad aproximarse a la relación entre la represión que ejerce la ocupación y la de género, analizando el rol de las mujeres en la resistencia noviolenta desde la primera Intifada.

“Incluso si somos una sociedad árabe y tenemos algunos problemas de que somos muy conservadores, las mujeres lucharon mucho internamente en la sociedad para demostrar que tiene un rol, y por supuesto las mujeres también fueron socias en la lucha contra la ocupación, todo el tiempo, desde los primeros años después del inicio de la ocupación y hasta hoy, ya sea a través de movimientos civiles como a través de asociaciones y redes de mujeres que desarrollan, hay muchas organizaciones en Palestina que están dirigidas hacia las mujeres, lideradas por mujeres lideresas, e incluso muchas mujeres activistas. Como yo misma, que lideré Addameer durante los últimos diez años, siempre encontrarás mujeres lideresas” (S.F., Addameer).

Este informe ha contado con la participación ineludible decenas de organizaciones palestinas, incluidas nuestras socias el Comité de Unión de Mujeres Palestinas, Suds, y los Comités de Resistencia Popular.

Puedes descargar el informe completo aquí.

Foto de portada: Rumbo a Gaza / Palestina Libre