Tècnica d’Administració de NOVACT

Vacant

Persona tècnica d’Administració de NOVACT

Condicions

Contracte laboral de 12 meses prorrogables

Contracte d’Obra i servei

Jornada: 37,5h setmanals

Salari

Brut 23.040 € anuals 12 pagues.

Sobre l’organització

NOVACT (www.novact.org) es una associació independent i sense ànim de lucre amb seu central a Barcelona i amb oficines en Madrid, Badajoz, Ramallah (Palestina), Tunis (Tunis) i Ammán (Jordània). El nostre objectiu es promoure accions noviolentes per a la transformació social cap a la defensa dels drets humans, la seguretat humana i la justícia social. Els Projectes de cooperació internacional de la organització en les regions del Maghreb, Mashreq i Europa, es combinen amb estratègies de incidència politico-social.

NOVACT dona molta importància al treball amb moviments socials, així com les seves necessitats, intentant fer de pont entre demandes socials i institucions.

NOVACT transversalitza la perspectiva de gènere en totes les seves activitats, Projectes i funcionament per tant a cada una de les nostres ofertes laborals, la sensibilitat i enteniment d’aquesta visió es fonamental per a les candidatures.

Àrea de Treball

Àrea de Administració, Comptabilitat i control administratiu de Projectes. Actualment el Àrea de Administració, situada en Barcelona, està composta per un Responsable de Àrea a ½ jornada i una Adjunta a gerència a jornada completa. Comptem amb el suport d’un responsable administratiu encarregat de las oficines expatriades.

Funcions i responsabilitats:

En dependència del Responsable de Àrea.

 1. Introducció de dades administratives en programa comptable i programa específic de Control de Projectes.
  1. Dades administratives de Projectes
  2. Nòmines
  3. Factures
  4. Moviments bancaris
 2. Comptabilitat:
  1. Saldos bancaris i caixes
  2. Control de IVA i pas de informació a gestoria
  3. Control de Models 347, 182, 111, 115
  4. Suport documental en auditoria de l’entitat
  5. Control de majors i suport en tancaments trimestrals
 3. Reporting
  1. Informar a tècniques de Projectes del nivell d’execució dels pressupostos
  2. Alertar de venciment de informes justificatius
  3. Assegurar que el programa específic i el programa comptable tenen la informació de Projectes adequada i actualitzada
  4. Control pressupostos de l’entitat
  5. Reporting a Responsable de Àrea de dades de tancaments i pressupostos
 4. Administració
  1. Conèixer i gestionar los documents importants i papers oficials
  2. Gestió de registres oficials i actualització de dades
  3. Gestió de proveïdores i comandes
  4. Control de despeses de subministres
 5. Soporte a tècniques de Projectes
  1. Soporte en presentació telemàtica de informes
  2. Assessoria en distinció de l’aplicació de impostos i IRPF
  3. Suport en cerca de despeses aplicables a Projectes
  4. Capacitat formativa en temes administratius a personal de nova incorporació

Perfil

Per ser considerada per esta candidatura es necessari demostrar:

 • Mínim de 2 anys d’experiència en posicions similars
 • Coneixements comptables mitjos. (Es disposa de suport de gestoria externa).
 • Formació en Empresarials, Econòmiques o Especialitats similars.
 • Coneixement de eines ofimàtiques comptables (Contaplus)
 • Coneixement de Comptabilitat analítica
 • Coneixement avançat de Excel. Taules Dinàmiques.
 • Capacitat resolutiva.
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptable a canvis.
 • Capacitat comunicativa, negociadora i conciliadora.
 • Interès en el sector de la cooperació demostrable.
 • Buen nivell de la llengua anglesa, Català i Castellà

Las següents qualificacions seran altament preuades:

 • Compromís amb els valors de la Defensa dels Drets Humans i la Cooperació Internacional.
 • Coneixement de la llengua francesa i/o àrab.
 • Coneixements avançats de ACCESS.
 • Coneixements de nòmines
 • Experiència en terreny en cooperació Internacional

 

Contacte

Les persones interessades hauran d’enviar CV i una carta de motivació, incloent en el assumpte del correu electrònic (TECADMIN-2018), fins al 9 d’abril de 2018 (inclòs) al correu: admin@novact.org

Si tenen qualsevol dubte utilitzeu aquest mateix correu i/o el telèfon: 935514714