Presentem les idees de Gene Sharp recollides a la publicació ‘La Defensa Civil Noviolenta’

Gene Sharp (North Baltimore, 21 de gener de 1928) és, reconegut àmpliament pels acadèmics i els activistes de tot el món, el més gran teòric de l’acció noviolenta des de Mohandas K. Gandhi. Va fundar el camp d’investigació acadèmica sobre la teoria i la pràctica estratègica de l’acció noviolenta, estudiant la lluita noviolenta i documentant-ne l’ús al llarg de la història de la humanitat. Els seus nombrosos llibres i articles sobre el tema s’han traduït a més de cinquanta llengües i s’han divulgat arreu.

“Les idees força d’aquest llibre són al nostre abast. Conèixer-les i aplicar-les poden ser claus per a un o altre desenllaç”, escriu Martí Olivella, membre de Novact al pròleg de la edició que l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) ha publicat recentment sota el nom ‘La defensa civil noviolenta’.

Martí Olivella, va participar en el programa Tot es Mou de TV3, on va poder explicar les idees bàsiques d’aquest activista i investigador recollides al llibre com a pistes per canalitzar les reivindicacions noviolentes dels CDR’s i d’altres col·lectius i organitzacions, que volen encarar els conflictes de forma pacífica i eficaç, aquí i arreu del món.

Pots descarregar el llibre complet en .pdf aquí i si t’interessa la visió sobre la noviolència de Novact, també potsveure el vídeo de Jordi Palou-Loverdos, vicepresident de l’associació: