Busquem dissenyadora, traductora i programadora web per OPEV

Busquem una persona dissenyadora, una traductora i una programadora web per la contractació de serveis tècnics per millorar el portal web de l’Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent (www.opev.org)

LOT 1. Disseny d’una carta gràfica de l’ OPEV i diversos elements gràfics en concordança amb el logotip de OPEV actual i l’estratègia de comunicació establerta per unificar la visibilitat de OPEV.

 • Producció d’una proposta de carta gràfica OPEV basada en el logotip actual
 • Realització dels logotips finals de l’OPEV en 5 idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab) adaptats al portal web, correu electrònic, Facebook i Twitter
 • Realització del model de les següents publicacions en format editable: estudis, manuals de formació, manuals de bones pràctiques, comunicats, policy papers, informes de conferències
 • Creació d’un banner OPEV per al portal web, Twitter i Facebook
 • Creació d’un banner OPEV pels correus electrònics
 • Realització d’un model d’introducció de vídeos OPEV, crèdits de vídeos i tipologia de lletra i mida dels subtítols.
 • Plantilla OPEV per a un banner, roll-up, carpeta, bloc i bolígraf
 • Creació d’una plantilla per a la pancarta del projecte Salam, roll-up, carpeta i bloc de notes
 • Plantilla de presentació de power point OPEV i plantilla de presentació Prezi
 • Bolígrafs OPEV

QUÈ produireu?

 • Arxius editables dels dissenys del conjunt d’elements gràfics
 • Proposta de carta gràfica

QUANT de temps tindré per dur-ho a terme?

La durada esperada de l’activitat és de 30 dies.

QUIN ha de ser el meu perfil?

 • Possessió una formació mínima de 2 anys o més en el camp de disseny gràfic, comunicació multimèdia i experiència professional d’almenys 3 anys;En cas de no posseir de formació reglada, el comitè de selecció considerarà vàlida la sol·licitud sobre la base d’una experiència rellevant comprovada de més de 5 anys.
 • Dominar l’ús de Photoshop, Illustrator, InDesign, programari tècnic 3D Studio Max o un altre programari tècnic apropiat en disseny
 • Posseir el maquinari i el programari apropiats per a poder realitzar el servei tècnic

QUINS CRITERIS tindrem en compte?

 • Preu (25%)
 • Qualitat tècnica del treball previ (25%)
 • Habilitats creatives de la proposta de les carpetes (25%)
 • Experiència prèvia de la persona (25%)

Escriviu la següent referència a l’assumpte del correu electrònic: “SALAM: LOT 1”

Lot 2: Millorar l’estructura i distribució del contingut del portal web de OPEV (www.opev.org), crear la versió en àrab del portal i produir un manual de directrius i recomanacions sobre com actualitzar correctament el web www.opev.org

 • Programar el portal web OPEV perquè pugui haver-hi una versió en àrab
 • Publicació de tot el contingut actualment disponible al portal web en la versió àrab
 • Fer una proposta per a la distribució dels continguts del portal web de manera més eficient i adaptada a les necessitats de OPEV. Aquesta proposta també ha de contenir recomanacions d’estil en relació amb el web actual.
 • Elaboració d’un manual sobre com actualitzar el portal web
 • Elaboració d’un manual d’estil (o guia d’estil) que proporcioni estàndards per al disseny i la redacció d’articles del portal web. Aquest manual ha de proporcionar una guia per als aspectes visuals i tècnics del portal web
 • Proporcionar una formació sobre com actualitzar el portal web per als membres de l’equip OPEV per Skype

QUÈ produireu?

 • Versió àrab del portal web www.opev.org
 • Proposta de distribució del contingut del portal web
 • Instruccions sobre com actualitzar el portal web
 • Guia d’estil del portal web

QUANT de temps tindré per dur-ho a terme?

La durada esperada de l’activitat és de 3 mesos.

QUIN ha de ser el meu perfil?

 • Possessió d’una formació mínima de 2 anys o més en el camp de la comunicació multimèdia o programació informàtica i tenir com a mínim 3 anys d’experiència professional; En cas de no posseir formació reglada, el comitè de selecció considerarà la sol·licitud sobre la base d’una experiència rellevant comprovada de més de 5 anys.
 • Dominar WordPress
 • Posseir el programari adequat per a realitzar el servei tècnic.

QUINS CRITERIS tindrem en compte?

 • Preu (25%)
 • Qualitat tècnica del treball previ (25%)
 • Habilitats creatives per a la proposta d’esquema del portal web (25%)
 • Experiència prèvia de la persona (25%)

Escriviu la següent referència a l’assumpte del correu electrònic: “SALAM: LOT 2”

Lot 3: Traducció del contingut actualment disponible al portal web OPEV (www.opev.org) a l’àrab

  • Traducció del contingut actualment disponible al portal web de OPEV (www.opev.org) a l’àrab.
  • Traducció d’anglès a àrab les següents seccions del portal web: Sobre nosaltres // Què fem // El nostre pla d’acció // Contacti’ns

 

QUÈ produireu?

Articles en les seccions Sobre nosaltres // Què fem // El nostre pla d’acció // Contacti’ns en www.opev.org en àrab

QUANT de temps tindré per dur-ho a terme?

La durada esperada de l’activitat és de 30 dies.

QUIN ha de ser el meu perfil?

  • Possessió de formació relacionada amb la traducció, i tenir una experiència professional d’almenys 3 anys.
  • Coneixement provat d’àrab i anglès

QUINS CRITERIS tindrem en compte?

 • Preu (33%)
 • Qualitat tècnica del treball previ (33%)
 • Experiència prèvia de la persona (33%)Es recomana als sol·licitants que presentin tots els documents en francès i / o anglès.

Escriviu la següent referència a l’assumpte del correu electrònic: “SALAM: LOT 3”

QUÈ HEU DE PRESENTAR PER CADA LOT?

 • CV detallat actualitzat;
 • Còpies d’almenys tres treballs realitzats.
 • Referències certificades;
 • Oferta financera;
 • Calendari estimat per a l’execució de la missió

Documents complementaris a presentar OBLIGATORIS en el cas de consultors interessats en LOT 1:
Proposta de carpetes (folders) per OPEV

Documents complementaris a presentar OBLIGATORIS en el cas de consultors interessats en LOT 2:

Proposta de plantilla del portal web OPEV (www.opev.org)

“La data límit per a la enviar les ofertes a nadia@novact.org de les ofertes és el 18 de maig de 2018 abans de les 23:59, hora local tunisiana.
Si tens alguna pregunta sobre aquesta oferta tècnica pots contactar amb Nadia mitjançant nadia@novact.org. El correu electrònic serà l’únic canal de comunicació amb els candidats.”

CONTEXT

L’extremisme violent s’enfronta als valors d’una societat civil compromesa amb el manteniment de la pau positiva i la promoció de la democràcia, la seguretat humana, la protecció dels drets humans, el desenvolupament sostenible i justícia social. Quan es difon el racisme, la xenofòbia i la discriminació i explotar les creences cínicament religioses, els “extremistes violents” pretenen prendre el poder polític actuant en contra dels drets humans i les llibertats fonamentals. Les seves ideologies poden ser adoptades per individus, grups, corporacions o estats.

Del 28 al 30 de gener de 2017, la Conferència de Barcelona “Cap a un nou paradigma: prevenció de l’extremisme violent” va acollir a 322 persones que representaven 172 institucions de la societat civil de 22 països de la regió euromediterrània que van participar en un procés participatiu per a la formulació de “la Declaració de Barcelona: Pla d’acció de la societat civil euromediterrània per prevenir totes les formes d’extremisme violent” i el llançament d’una plataforma regional: Observatori per a la prevenció de l’extremisme violent (OPEV).

Presentació del projecte SALAM

Com a part de la dinàmica de OPEV a Tunísia, els titulars de la iniciativa “SALAM: Prevenir l’extremisme violent a Tunísia” tenen per objecte contribuir a la promoció dels valors democràtics de la pau i la dignitat humana a Tunísia enfortint les habilitats dels actors no estatals en la prevenció de l’extremisme violent (PEV). Aquest projecte està finançat per l’Instrument d’Estabilitat (IdS) en el marc de l’Associació per a la Consolidació de la Pau de la Unió Europea a través de la convocatòria de projectes EuropeAid / 154272 / DD / ACT / TN

SALAM té cinc objectius:

1- Enfortir el grup OPEV-Tunísia com una plataforma per al diàleg i les propostes de la societat civil tunisiana per a la creació de polítiques públiques dirigides a l’extremisme violent (EV);
2 – Contribuir al desenvolupament de coneixement sobre les causes d’arrel de l’EV;
3- Promoure la participació de dones i joves en la formulació de polítiques públiques en el PAI, d’acord amb els principis d’admissibilitat i bon govern;
4- Contribuir a l’enfortiment de la resiliència dels joves enfront de les narratives extremistes violentes;
5- Implementar una estratègia per a la PEV en l’entorn penitenciari.

En aquest context, NOVACT i els socis del projecte volen tenir eines comunicatives que contribueixin a la millora de la visibilitat de la plataforma OPEV i les diverses activitats que s’implementaran

Presentació del projecte CoordOPEV:

Aquest projecte té com a objectiu consolidar l’espai de coordinació per a la societat civil al voltant del tema de la Prevenció dels extremismes Violents a través de tres àrees d’intervenció:

 • Enfortiment de la comunicació i la coordinació general de les organitzacions membres així com la comunicació externa de l’activitat pròpia de OPEV.
 • Harmonització de la coordinació a nivell local i internacional. Després de la identificació inicial de les causes i els vectors que condueixen a l’extremisme violent a la regió euromediterrània, es realitzarà un treball d’incidència política amb les autoritats locals, regionals i internacionals.
 • Reforç de capacitats de la societat civil en el camp de PVE de Tunísia, Amman i Barcelona.