Formació: Escola d’estiu – Curs per a Dinamitzadores de tallers de Noviolència Activa

L’Institut Internacional per l’acció Noviolenta – NOVACT convoca el Curs per a Dinamitzadores de tallers de noviolència activa amb l’objectiu de construir col·laborativament coneixements i eines bàsiques, però sòlides, amb persones que volen dinamitzar aquest tipus de tallers.

Durant anys NOVACT s’ha dedicat a la capacitació d’actors que treballen per la transformació social en diferents punts de la geografia Mediterrània. Aquesta formació s’emmarca en el treball de promoció de processos de transformació cap a societats basades en els drets humans, la justícia i la democràcia a la regió Euro-Mediterrània.

INSCRIPCIONS – TANCADES

SESSIONS: 8 sessions presencials de 4h. Dedicació mínima: 72h. (32h d’estudi previ + 32h de sessions ) + (4h d’avaluacions i 4h de conferències, fora de les sessions).

DATES: dimarts i dijous de 16:00h a 20:30h els dies 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de juliol, al Centre Cívic Baró de Viver (Barcelona). Bus: 11, 42, 60, B19 i N9. Metro: Baró de Viver (L1)

DESCRIPCIÓ DE LES SESSIONS:

 1. Fonaments sobre la transformació noviolenta de conflictes

Dimarts 3 de juliol. Pacifisme, violència, sense violència, noviolència, desobediència civil. Filosofia i teoria de la pau i la noviolència. Història de la resistència noviolenta i balanç d’experiències arreu del món.

 1. Afrontar els conflictes. Bases de la comunicació noviolenta

Dijous 5 de juliol. Aprendre a afrontar conflictes (provenció) i no a evitar-los, conseqüències i responsabilitats.  Eines bàsiques per aprendre una comunicació noviolenta.

 1. Innovació docent per a dinamitzar tallers

Dimarts 10 de juliol. Mètodes per millorar l’ensenyament-aprenentatge. Habilitats comunicatives. Guions, presentacions i recursos orientats a conferències i tallers.

 1. Gestió emocional des de la noviolència

Dijous 12 de juliol. Coneixement de les emocions en situació d’estrès, i maneres de gestionar-les per tal que no ens envaeixin. Assumpció responsable dels riscos objectius.

 1. Estratègies noviolentes

Dimarts 17 de juliol. Els pilars del poder. Els 10 passos de l’estratègia noviolenta: triar objectiu, equip compromès, diàleg, denúncia, no cooperació, desobediència civil, construcció d’alternatives…

 1. L’acció noviolenta creativa

Dijous 19 de juliol. Tipus d’accions noviolentes. Com organitzar una acció. Creativitat i iniciativa.

 1. L’organització dels moviments, la deliberació i la presa de decisions. Xarxes i seguretat.

Dimarts 24 de juliol.  Presa de decisions: consens, consentiment, majories…  Metodologies per a l’organització efectiva. Comunicació pública, xarxes i seguretat.

 1. Avaluació, seguiment, organització dels tallers

Dijous 26 de juliol.  Què hem après i què podem millorar. Com avaluem el curs i la participació de cadascú, ara i en el futur per poder millorar. Com ens organitzem per oferir tallers de qualitat.

ACREDITACIÓ: Qui participa en el curs i demostra les capacitats adequades rep l’acreditació com a membre de l’equip de formadores per poder dinamitzar els tallers de Novact – Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta. www.novact.org

METODOLOGIA: “Flipped classrooms“. Cada mòdul amb temps d’estudi previ, sessions teòriques i pràctiques, combinades, orientades a dotar-se d’eines i capacitats interactives de dinamització.

PARTICIPANTS: un mínim de 20 i un màxim de 30. Places limitades per ordre d’inscripció.

COSTOS: Remuneració de l’equip docent, materials didàctics, local, cafès-pausa i equipaments. La contribució inicial per cobrir els costos és de 210 € i està calculada per a 20 participants. Les inscripcions que vagin de 21 a 30 participants permetran una reducció proporcional corresponent a tots els participants de fins a 30€.

CAIXA DE COMPENSACIÓ: Per evitar que ninguna persona quedi exclosa per motius econòmics, cadascú pot contribuir, amb més o amb menys quantitat del preu indicat. També es poden fer aportacions a la caixa de compensació, malgrat no es faci el curs.

AVALUACIÓ: Individual: La participació en cada mòdul (preparació, implicació, aportacions, interacció). La preparació d’un taller de noviolència estàndard de 2h (tant coneixements com habilitats didàctiques) i realització del taller a posteriori, fora de les hores lectives, avaluat per un mateix, pel tutor, per companys i pels assistents.

En equips de 3 a 5 (optativa). Preparació i realització de continguts creatius orientats a la formació o la comunicació (creativitat per resoldre conflictes concrets, materials didàctics, articles o vídeos, propostes de dinamització, aplicacions de comunicació noviolenta, etc…).

EQUIP DE DOCÈNCIA:

 • Pepe Beúnza, primer objector noviolent i vicepresident de NOVACT.
 • Marina Caireta, formadora de l’equip de l’Escola Cultura de Pau. Investigadora en educació per la pau. Tècnica de projectes d’educació per la pau. Redactora de materials educatius.
 • Jèssica Pérez, actriu, professora de teatre, mestra d’educació infantil i presentadora.
 • Elisenda Pradell, Psicòloga col·legiada. Coordinadora de l’acompanyament psicosocial del SAIDAVI d’Iridia – Centre per la Defensa dels Drets Humans.
 • Estel·la Salabarnada, de l’àrea psicosocial d’Iridia i psicòloga social. Investigadora sobre l’impacte psicosocial i estratègies d’afrontament davant vulneracions de drets humans.
 • Èlia Susanna, directora d’School of Peace d’Igualada. Antropòloga i professora consultora d’Estudis d’Art i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Kabul.
 • Paco Cascón, del seminari d’educació per la pau de l’Asociación pro-Derechos Humanos, professor de l’Escola Cultura de Pau de la UAB.
 • Martí Olivella, del primer grup d’objectors, cofundador de Nova-NOVACT, col·laborador en les formacions d’enpeudepau i facilitador de Delibera.

COORDINACIÓ: Pepe Beúnza, Sandra Saura, Martí Olivella, Rosa Planes i Jaume Viladric

Més informació: education@novact.org

*Per a les persones inscrites, invitació especial a la conferència de Jamila Raqib, seguidora de Gene Sharp, acte organitzat per l’ICIP per presentar el recent llibre Defensa Civil Noviolenta, el 4 de juliol a les 18:30h.