Lina María González

Lina María González és historiadora de la Universitat Nacional de Colòmbia i PhD en Sociologia per la Universitat de Barcelona, amb el suport de l’Institut Català per la Pau. Ha enfocat les seves investigacions en els moviments socials sindicalistes, camperols i indígenes, especialment. També s’ha especialitzat en analitzar les dinàmiques de la violència paramilitar a Colòmbia i la privatització de l’ús de la força / seguretat per agents no estatals. El treball de recerca acadèmica l’ha combinat amb la coordinació i gestió de projectes en organitzacions del tercer sector enfocats a analitzar la problemàtica de les afectacions de les Empreses Transnacionals en els Drets Humans.

Actualment, a Novact, coordina els projectes de compra pública i el ODHE / Shock Monitor amb èmfasi en l’àrea geogràfica del Mashreq.