Oferta: Manual de formació per a l’Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent

 

 

READ THIS ARTICLE IN ENGLISH 

 Oferta de contractació de serveis tècnics: 

Desenvolupament d’un manual de formació per a l’Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent 

 

Aquesta convocatòria d’oferta tècnica és part dels projectes: 

“SALAM Prevenció de l’extremisme violent a Tunísia: un enfocament basat en els drets humans i la consolidació de la pau”, finançat per l’Instrument d’Estabilitat (IdS) en el marc de l’Aliança per a la Consolidació de la Pau de la Unió Europea a través de la convocatòria de projectes EuropeAid / 154272 / DD / ACT / TN 

 

 «CoordOPEV. Estratègia de Coordinació, Comunicació i Incidència per a la prevenció  dels extremismes violents a la regió Euro-mediterrània» 

 

DIRECTRIUS PER AL SERVEI TÈCNIC 

Data límit de presentació: 15 d’Octubre 2018

Abans de les 23:59 (hora local de Tunis)

 CONTEXT 

L’extremisme violent s’enfronta als valors d’una societat civil compromesa amb el manteniment de la pau positiva i la promoció de la democràcia, la seguretat humana, la protecció dels drets humans, el desenvolupament sostenible i justícia social. Quan es difon el racisme, la xenofòbia i la discriminació i explotar les creences cínicament religioses, els “extremistes violents” pretenen prendre el poder polític actuant en contra dels drets humans i les llibertats fonamentals. Les seves ideologies poden ser adoptades per individus, grups, corporacions o estats. 

Del 28 al 30 de gener de 2017, la Conferència de Barcelona “Cap a un nou paradigma: prevenció de l’extremisme violent” va acollir a 322 persones que representaven 172 institucions de la societat civil de 22 països de la regió euromediterrània que van participar en un procés participatiu per a la formulació de “la Declaració de Barcelona: Pla d’acció de la societat civil euromediterrània per prevenir totes les formes d’extremisme violent” i el llançament d’una plataforma regional: Observatori per a la prevenció de l’extremisme violent (OPEV). 

En base a les línies estratègiques, OPEV vol : 

 • Qüestionar la definició actual de l’extremisme violent per tal d’incloure dins d’aquesta categoria totes las formes d’extremisme violent. 
 • Deixar en evidència els costos enormes en termes de drets humans que generen les polítiques antiterroristes. 
 • Denunciar l’ús de l’extremisme violent per estigmatitzar els moviments socials i les organitzacions de la societat civil defenent el canvi social i els drets humans. 
 • Reforçar les capacitats locals de prevenció de l’extremisme violent i de resiliència. Amb el objectiu d’identificar, gestionar i donar eficàcia a les col·laboracions locals necessàries per a la prevenció de l’extremisme violent, les organitzacions de la societat civil han d’analitzar els contextos locals per entendre i conduir els processos de construcció de confiança entre els col·laboradors i desenvolupar les capacitats d’estructures endògenes.  
 • Sensibilitzar les institucions educatives, culturals i religioses sobre el rol negatiu dels terroristes i sobre el seu suport. Per això, s’ha de prendre, si és necessari, mesures apropiades contra totes les formes d’intolerància i de discriminació basada en la religió i la fe. 
 • Comprometre els líders locals en la implementació de plataformes de diàleg intra e inter-comunal així com en converses que promouen la tolerància i la comprensió entre la població, i fer entendre el seu rebuig de les doctrines violentes posant el accent en els valors de pau i humanisme inherents a les seves creences. 
 • Promoure les xarxes anti-rumors per combatre l’odi i la intolerància i enfortir la resiliència local en contra dels missatges d’extremisme violent. 
 • Promoure un marc de resposta a l’extremisme violent integrant tots els mitjans pacífics i no violents. La prevenció de totes les formes d’extremisme violent necessita la prevenció de conflictes i la seva resolució, el desenvolupament inclusiu, el respecte dels estàndards dels drets humans i la reforma democràtica.  
 • Exposar com els extremismes violents afecten els ciutadans segons la seva identitat de gènere i la seva orientació sexual per promoure una reflexió crítica respecte el seu rol en la prevenció. 
 • Reforçar la participació de la població jove en la concepció i la difusió de narratives alternatives de prevenció de l’extremisme violent. Aportar noves proves sobre la importància de la contribució dels joves tenint un rol exemplar en la prevenció de la violència, de conflictes i de l’extremisme violent. Donar suport i promoure noves narratives positives sobre el rol dels joves en la prevenció del extremisme violent. 
 • Assegurar que les polítiques públiques per a la prevenció dels extremismes violents no es concentren exclusivament sobre l’extremisme religiós, però que consideren més bé el conjunt de discursos i de comportaments extremistes. El racisme, l’ultranacionalisme i l’extrema dreta son ideologies que representen unes amenaces afavorint l’extremisme violent.  

Presentació del projecte SALAM 

Com a part de la dinàmica de OPEV a Tunísia, els titulars de la iniciativa “SALAM: Prevenir l’extremisme violent a Tunísia” tenen per objecte contribuir a la promoció dels valors democràtics de la pau i la dignitat humana a Tunísia enfortint les habilitats dels actors no estatals en la prevenció de l’extremisme violent (PEV). Aquest projecte està finançat per l’Instrument d’Estabilitat (IdS) en el marc de l’Associació per a la Consolidació de la Pau de la Unió Europea a través de la convocatòria de projectes EuropeAid / 154272 / DD / ACT / TN 

SALAM s’articula entorn a cinc eixos principals :  

 1. Enfortir el grup OPEV-Tunísia com una plataforma pel diàleg i les propostes de la societat civil tunisiana per a la creació de polítiques públiques dirigides a l’extremisme violent (EV); 
 2. Contribuir al desenvolupament de coneixement sobre les causes d’arrel de l’EV; 
 3. Promoure la participació de dones i joves en la formulació de polítiques públiques en el PAI, d’acord amb els principis d’admissibilitat i bon govern; 
 4. Contribuir a l’enfortiment de la resiliència dels joves enfront de les narratives extremistes violentes; 
 5. Implementar una estratègia per a la PEV en l’entorn penitenciari. 

En aquest context, els responsables del projecte desitgen disposar de eines de comunicació que contribueixin a l’enfortiment de la visibilitat de la plataforma OPEV Tunis i de les diferents activitats que seran implementades per OPEV i en el marc del projecte SALAM. 

Presentació del projecte CoordOPEV: 

Un any després de la celebració de la Conferència de Barcelona “Cap a un nou paradigma: Prevenció de l’extremisme violent”, l’Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent (OPEV) – que va ser en un dels resultats del Pla d’Acció – s’està establint a la regió euromediterrània, especialment a Catalunya, Jordània i Tunísia. 

 Aquest projecte té com a objectiu consolidar l’espai de coordinació per a la societat civil al voltant del tema de la Prevenció dels extremismes Violents a través de tres àrees d’intervenció: 

 • Enfortiment de la comunicació i la coordinació general de les organitzacions membres així com la comunicació externa de l’activitat pròpia de OPEV. 
 • Harmonització de la coordinació a nivell local i internacional. Després de la identificació inicial de les causes i els vectors que condueixen a l’extremisme violent a la regió euromediterrània, es realitzarà un treball d’incidència política amb les autoritats locals, regionals i internacionals. 
 • Reforç de capacitats de la societat civil en el camp de PVE de Tunísia, Amman i Barcelona. 

 Objectiu de la missió 

 • Dissenyar un manual de formació sobre la prevenció de l’extremisme violent, així com els capítols de formació sobre alguns sectors concrets sobre la prevenció de l’extremisme violent per analitzar els diferents temes i adaptar-los a la problemàtica existent a les regions on treballem: l’enfocament dels drets humans a la PVE i el paper dels joves, les dones, l’educació, els actors públics locals, la societat civil, els mitjans de comunicació i els grups d’interès que treballen en temes de  justícia, cultura, interior, afers socials i religiosos. 
 • Dissenyar programes de formació que estiguin en la línia del manual de formació i els 10 capítols sectorials esmentats. El manual de formació i les els programes formatius hauran de ser dissenyats orientats per incorporar una metodologia que  mobilitzi les persones destinatàries del projecte. 

El manual de formació i els programes formatius seran concebuts incorporant les metodologies encaminades cap a la mobilització de les persones enquadrades a favor de la prevenció del extremisme violent. El objectiu de les formacions és, en definitiva, enfortir el rol del participants en PEV. 

Descripció dels serveis sol·licitats i consideracions metodològiques: 

 • Realització d’una revisió de documents sobre les principals resolucions internacionals, investigacions i manuals de formació de PEV existents. El objectiu és identificar els principals elements a incorporar en el manual i en el programa de formació, de descompondre els diferents temes abordats i fer una proposta d’esquema de manual de formació. Mínim 50 publicacions han de ser consultades per a la realització d’aquesta activitat. La lectura global de les publicacions OPEV son obligatòries en aquesta etapa. 
 • Escriure un manual de formació. Aquest manual s’ha de desenvolupar en coordinació amb els membres de l’OPEV de la regió euro-mediterrània. Aquest manual ha d’incloure, al menys, una revisió de continguts generals lligats a la visió d’OPEV sobre la prevenció d’extremismes violents, proposicions metodològiques sobre com realitzar les formacions, així com capítols dedicats als temes següents : l’enfoc dels drets humans a la PEV, el paper dels joves i dones en PEV, de l’educació, dels actors públics locals, de la societat civils, dels mitjans de comunicació, de la justícia, de la cultura, de col·lectius que treballen en temes de seguretat, socials i religiosos.  
 • Redactar una proposta de programa formatiu general sobre la prevenció del extremisme violent adaptant-se als diferents públics (organitzacions que participen en l’OPEV, grups que treballen en sectors claus de la matèria: drets humans, joves, dones, educació, medis de comunicació, justícia, cultura, seguretat, casos socials i religiosos) i de duració curta (2h) i llarga (16h). El programa formatiu haurà d’incloure el conjunt de les eines pedagògiques per a la implementació de les formacions. S’haurà d’incloure també un manual pels formadors, una descripció amplia de les diferents dinàmiques i activitats formatives a implementar, recomanacions pels formadors, els suports per a l’organització de formacions  (PPT o Prezi, vídeos, pancartes, altres), models d’avaluació i tot document necessari per la organització de formacions.  

El programa de formació es basarà en metodologies utilitzades per NOVACT en termes de mobilització i participació ciutadana (feu una ullada a  www.novact.org  per obtenir més informació).  

 • Implementació de diferents tipologies de formació propostes en benefici al equip de formadors d’OPEV. 
 • Adaptació del conjunt de documents produïts segons els outputs aportats per l’equip de formadors d’OPEV. 

 

Lliuraments 

 • Manual de formació sobre la prevenció d’extremismes violents. Aquest manual haurà d’incloure, al menys, una revisió de continguts generals lligats a la visió d’OPEV sobre la prevenció d’extremismes violents, de propostes metodològiques sobre com fer les formacions, així com capítols dedicats als temes següents : l’enfoc dels drets humans a la PEV, el paper dels joves i dones en PEV, de l’educació, dels actors públics locals, de la societat civils, dels mitjans de comunicació, de la justícia, de la cultura, de col·lectius que treballen en temes de seguretat, socials i religiosos en la PEV. 
 • Programa de formació sobre l’extremisme violent adaptant-se als diferents públics (organitzacions que participen en l’OPEV, grups que treballen en sectors claus de la matèria: drets humans, joves, dones, educació, medis de comunicació, justícia, cultura, seguretat, casos socials i religiosos) i de duració curta (2h) i llarga (16h). El programa formatiu haurà d’incloure el conjunt de les eines pedagògiques per la implementació de les formacions. S’haurà d’incloure també un manual pels formadors, una descripció amplia de les diferents dinàmiques i activitats formatives a implementar, recomanacions pels formadors, els suports per a l’organització de formacions  (PPT o Prezi, vídeos, pancartes, altres), models d’avaluació i tot document necessari per la organització de formacions.  
 • Pressupost del manual i del programa de formació. 

 Tots els documents hauran d’estar en àrab i anglès. 

 Elegibilitat dels costos 

El finançament que serà acordat en el marc d’aquesta oferta de proposicions haurà de cobrir exclusivament les despenses relatives a la implementació d’activitats del projecte (costos elegibles). Els costos elegibles (excepte els costes lligats als costos de gestió) deuen ser costos reals i no poden estar establerts sobre una taxa fixa. La relació cost/eficàcia dels costos presentats pels oferents serà avaluat i formarà part dels criteris sobre els quals es basarà la selecció de beneficiaris de subvencions. En definitiva, està en el interès del sol·licitant d’oferir un pressupost realista i una bona relació cost/eficàcia. 

 Durada de la missió 

La durada prevista de la missió és de 90 dies. 

Habilitats requerides 

L’equip de consultoria respondrà el següent perfil: 

 • Tenir un diploma nivell Batxillerat+2 anys en el camp de les ciències socials (sociologia, ciències polítiques, pedagogia, educació,  …) i tenir una experiència professional d’almenys 3 anys. En cas de no disposar d’un diploma adaptat, el comitè de selecció examinarà la sol·licitud a partir de l’ experiència provada i rellevant de més de 5 anys junt amb un nivell d’estudis de Batxillerat +2 general.  
 • Experiència demostrada en el camp de l’extremisme violent i  en un mínim de 6 dels 10 temes que s’han d’abordar en els capítols sectorials (mínim d’1 any). 
 • Experiència demostrada en la realització de programes formatius amb metodologies participatives (2 anys mínim). 
 • Experiència demostrada en la realització de programes formatius amb metodologies participatives (2 anys mínim). 
 • Experiència atestada en la redacció de manuals de formació (2 anys mínim) 
 • Disposant de material informàtics (laptop) per la realització de les tasques. 
 • Experiència provada de treball amb organitzacions de la societat civil. 

 Les ofertes de consultors/res independents i empreses especialitzades son benvingudes. 

Com aplicar? 

Els candidats han de proporcionar els següents documents per ser elegibles per a la convocatòria: 

 • CV detallat actualitzat; 
 • Còpies d’almenys tres dels seus treballs 
 • Referències certificades; 
 • Oferta financera (impostos inclosos); 
 • Calendari estimat per a l’execució de la missió 

 Documents complementaris que es presentaran OBLIGATÒRIAMENT en el cas dels consultors interessats: 

 • Proposició de manual de formació 
 • Proposició de programa formatiu
 • Pressupost de les proposicions 

 Un comitè de selecció estarà constituït per estudiar les proposicions rebudes en resposta a la oferta. Els criteris que es tindran en compte en triar l’oferta guanyadora són els següents:  

 • Preu (25%) 
 • Qualitat tècnica del treball anterior (25%) 
 • Habilitats pedagògiques de la proposta de manual i de programa pedagògic (25%) 
 • Experiència de la persona (25%) 

 Es demana als participants que presentin tots els documents en francès i / o anglès. 

 Durant la preparació del dossier, els candidats han de revisar detalladament els TdR detalladament. La manca d’informació requerida pot ser una raó de denegació de la proposta. 

 El candidat no pot aprofitar-se dels errors i/o omissions en els TdR, si es constaten errors o omissions, el candidat haurà d’informar l’OPEV.  

 El candidat haurà d’assumir la totalitat dels costos de preparació i presentació de la proposta. 

 El termini de presentació d’ofertes és el 15 d’Octubre de 2018 abans de les 23:59 hora local de Tunísia. Envieu el vostre dossier a ines@novact.org 

 Escriviu la següent referència en l’assumpte del correu electrònic: “FORMACIÓ SALAM: LOT 1” 

 Si teniu cap pregunta sobre aquesta convocatòria, contacteu amb ines@novact.org 

 El correu electrònic serà l’únic canal de comunicació amb els candidats. 

 Els consultors escollits utilitzaran el seu material i programari per a l’execució de la missió.  

 El contingut dels elements gràfics serà comunicat pels responsables del projecte. 

Pots descarregar-te la versió anglesa dels termes de referència AQUÍ