Notícia: Building Bridges. Fomentant el diàleg per un Mafraq resilient

L’increment de població a les comunitats Jordanes a causa de, principalment, l’arribada de refugiats ha suposat una major competició per uns recursos cada vegada més escassos. Com s’alerta ja des de fa temps, aquesta situació és insostenible perquè la falta d’oportunitats soci-econòmiques, especialment entre les més joves, incrementa la tensió en les comunitats generant desconfiança entre la població d’acollida i la refugiada. És d’aquesta manera com la crisi humanitària i de refugi s’aguditza encara més: la crisi en la provisió de serveis i de productes bàsics és acompanyada per una crisi social i política que amenaça l’estabilitat del país. Així mateix, l’absència cohesió social va acompanyada d’una desconfiança en les institucions (tant locals com a nacionals) exacerbant el desinterès en la política i en qualsevol tipus de participació cívica.
Tots els factors que s’acaben d’esmentar són un brou de cultiu excel·lent per a aquells grups que propaguen idees extremistes violentes, segons diversos informes d’organitzacions internacionals treballant a la zona. Per aquest motiu, la societat civil jordana està treballant directament en el si de les comunitats per prevenir l’extremisme violent, conscienciant a la joventut i promovent alternatives de participació no violenta. Fa uns dies, un d’aquests projectes acabava després d’una reeixida implementació.
El projecte “Building Bridges”, executat per la sòcia jordana ARDD i Novact i finançat per l’Ajuntament de Barcelona i per CNCV, ha tingut com a objectiu el reforç de les capacitats de participació cívica entre la població jove de la ciutat de Mafraq, al nord de Jordània. Fomentar el diàleg fluït en la comunitat i reforçar la cohesió entre població d’acolliment i refugiada han estat els dos objectius fonamentals del projecte que tenen, com a objectiu general, reduir l’impacte negatiu de la crisi humanitària en les dinàmiques polítiques i socials.

Joves d’entre 18 i 30 anys han participat en una sèrie de formacions en les quals se’ls presentava la participació cívica i el diàleg social com a mecanisme de transformació social i política. Per a això, es van realitzar sessions interactives en les quals es tractaven problemàtiques de Mafraq per aterrar els fonaments teòrics. Eren les mateixes participants les que identificaven els reptes de la població en la seva comunitat: la falta d’una bona educació i d’oportunitats laborals. Les diferents formadores van conduir diverses activitats i exercicis per adquirir noves tècniques i eines en la gestió de conflictes, en negociacions, en processos participatius, etc. La posada en pràctica es va fer mitjançant diàlegs socials sobre la realitat de l’educació pública i els rols de la comunitat estudiantil i el professorat. A aquestes sessions van atendre representants de sindicats de professors i del ministeri d’educació i treballadores del sector educatiu, a més de les joves.
Finalment, des de Novact, es va organitzar un curs intensiu de formació en construcció de pau i mediació per a les participants més compromeses en les sessions anteriors, en les quals va quedar latent el potencial de la joventut de Mafraq per liderar processos de transformació en la comunitat.
Finalment, el 26 de juliol va tenir lloc la cerimònia de clausura del projecte a la ciutat de Mafraq, acte emotiu en la qual les joves van mostrar el seu compromís amb la seva comunitat i en la qual es va reiterar la necessitat de brindar oportunitats i alternatives per promoure la cohesió social evitant, així majors efectes de la crisi humanitària.