Participem al Tribunal Permanent dels Pobles, reunit a Barcelona per jutjar la violació dels drets de les persones migrants

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Barcelona la tercera audiència del Tribunal Permanent dels Pobles, una sessió presentada el juliol de 2017 a Barcelona, amb els objectius principals de:

 • Donar visibilitat als col·lectius de persones migrants com a subjectes inviolables de drets
 • Identificar i jutjar la cadena de corresponsabilitat en tota la ruta migratòria culpable de la violació dels drets de les persones migrants
 • Identificar i promoure de forma urgent mesures d’accés a la justícia

Per aconseguir-ho, a l’Audiència de Barcelona, tercera de les celebrades aquest any, s’ha treballat per aconseguir:

 • Registrar les propostes de les comunitats de persones migrants per documentar de manera rigorosa les violacions i violències patides per persones migrants als diferents espais de no dret que conformen la frontera Sud espanyola, incloent-hi espais de no accés a drets, de criminalització, detenció i expulsió dins del territori espanyol; les violacions que pateixen les dones migrants i les persones migrants LGTBI; la situació de menors i joves.
 • Fer escoltar a les sis integrants del Jurat els casos de violacions de drets registrats i denunciats tant per persones i col·lectius migrants, com per organitzacions, col·lectius i activistes antirracistes i de defensa de drets
 • Analitzar conjuntament les causes profundes dels desplaçaments forçats
 • Determinar les responsabilitats de governs i institucions, incloent-hi la Unió Europea i d’altres organismes oficials europeus
 • Determinar les responsabilitats i el rol dels actors privats en la definició i aplicació de les polítiques migratòries

NOVACT hem sigut una de les entitats convocants i organitzadores i, conjuntament amb el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, hem portat davant el tribunal el resultat de les diverses investigacions sobre Drets Humans i empreses, posant el focus en el rol de les empreses militars i de seguretat privada tant en la definició de les polítiques europees de gestió de les migracions, basades en la securitització i les amenaces exteriors, com la importància de treballar per aconseguir instruments vinculants de prevenció, protecció i rendició de comptes davant les vulneracions de drets humans i les violències aplicades o impulsades per l’acció d’aquests actors privats en matèria migratòria.

Els informes “Frontera Sud. Vies Marítimes” i “Frontera Sud. Accessos Terrestres“, realitzats amb Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, i Fotomovimiento, també han estat presentats al tribunal per aportar proves i testimonis de les vulneracions registrades als diferents espais sense drets de la Frontera Sud, frontera que més enllà de l’espai físic i s’expandeix fins a les nostres ciutats.

El Tribunal Permanent dels Pobles és un procés de construcció transversal i transnacional des de baix, i contra la impunitat en les violacions de drets humans i les violències físiques, simbòliques, sexuals, laborals, socials, econòmiques,… al voltant del eixos de #Gènere #Dones #LGTBI #Menors #Joves i #FronteraSur

DISCURS DE PRESENTACIÓ DE L’EIX FRONTERA SUD, CONSULTABLE AQUÍ.

Un cop finalitzada l’Audiència sobre els espais de No Dret, les jutgesses redactaran les conclusions de tots els casos recollits i escoltats. Aquest veredicte es podrà consultar aquí.

A l’acte de cloenda, les sis jutgesses ja van avançar algunes de les consideracions i conclusions extretes dels casos presentats:

 • Tant a Europa com als seus Estats membres, s’hi està vivint una situació planificada i confirmada de crims contra la humanitat”
 • El paradigma securitari de gestió de les migracions, i les polítiques, pràctiques i mecanimes que se’n deriven, posen de manifest el racisme imperant a la Unió Europea, i la perpetuació d’un model de dominació, expropiació i negoci. Un sistema capitalista, feixista i neocolonialista que criminalitza i vulnera sistemàticament els drets de les persones migrants, que pateixen tot tipus de violències, incloent-hi les físiques i les simbòliques
 • Els espais de “no dret” a la Unió Europea s’estan expandint i afecten cada cop a més col·lectius
 • La construcció del discurs de la por a la Unió Europea, ens vol convèncer que ens cal defensar-nos de l”amenaça de la immigració irregular”, alhora que ens demostra que els drets universals no només acaben a les fronteres sud d’Europa, sinó que tampoc existeixen per a les persones migrants que arriben
 • És el propi dret, i el seu exercici, el que discrimina, el que no reconeix els drets de les persones migrants. La alteritat, la irregularitat, són característiques definides, creades per la llei, que priven de drets a les persones migrants i les transformen en subjectes de segona
 • En un context transnacional, no sempre és fàcil identificar i depurar responsabilitats. Ens cal també assenyalar el rol dels actors privats, conjuntament amb els polítics, en la definició i aplicació de l’actual paradigma securitari responsable de la creació d’espais de no dret
 • Necessitem un anàlisi crític de les nostres pròpies identitats democràtiques que evidencii quin nivell de reconeixement de drets atorguem a d’altres identitats.
 • És imprescindible un anàlisi interseccional de les polítiques que conformen aquesta violació sistemàtica de drets.

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA SESSIÓ