Jihene Belgasmi

Després d’obtenir una llicenciatura en negocis internacionals, Jihene Belgasmi començar la seva carrera professional en el sector privat i després en el camp de la cooperació internacional per al desenvolupament.

La seva carrera s’ha centrat en promoure el canvi social a través del suport a les organitzacions de la societat civil mitjançant el desenvolupament i conducció de projectes relacionats amb la defensa dels drets humans, el desenvolupament humà i social, la lluita contra el sobreendeutament dels joves, la lluita contra la violència, la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

Actualment, a NOVACT, està a càrrec de “PROJECTE SPEAR ESTABLIMENT D’UNA ESCOLA D’EDUCACIÓ POPULAR A LA REGIÓ ÀRAB”.