Manual de seguretat organitzativa

La seguretat és una responsabilitat vital per a tot el personal de les ONG. A pesar que mai es pot garantir la seguretat absoluta; les amenaces i els riscos associats es poden mitigar i les vulnerabilitats es poden reduir una vegada identificades i avaluades. Per a això, és clau dur a terme un procés formal d’anàlisi de riscos i gestió de la seguretat i. És per això que NOVACT ha produït i adoptat manual de seguretat organitzativa que és la base dels plans de seguretat de cadascuna les oficines que tenim en tota la regió MENA: Barcelona, ​​Madrid, Extremadura, Tunísia, Amman i Ramallah. Aquests plans de seguretat de les oficines no són públics per qüestions de seguretat.

Descarregui’s el nostre manual de seguretat organitzativa aquí.