Millora pàgina web de l’Observatori per a la Prevenció dels Extremismes Violents

LIRE CET ARTICLE EN FRANÇAIS

 Oferta de contractació de serveis tècnics: Millora pàgina web de l’Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent

Aquesta convocatòria d’oferta tècnica és part dels projectes:

“SALAM Prevenció de l’extremisme violent a Tunísia: un enfocament basat en els drets humans i la consolidació de la pau”, finançat per l’Instrument d’Estabilitat (IdS) en el marc de l’Aliança per a la Consolidació de la Pau de la Unió Europea a través de la convocatòria de projectes EuropeAid / 154272 / DD / ACT / TN 

 

 «CoordOPEV. Estratègia de Coordinació, Comunicació i Incidència per a la prevenció  dels extremismes violents a la regió Euro-mediterrània» 

 

DIRECTIVES PER ALS I LES INTERESSADES

Data límit de presentació: 15 d’Octubre 2018

Abans de les 23:59 (hora local de Tunis)

Context

L’extremisme violent s’enfronta als valors d’una societat civil compromesa amb el manteniment de la pau positiva i la promoció de la democràcia, la seguretat humana, la protecció dels drets humans, el desenvolupament sostenible i justícia social. Quan es difon el racisme, la xenofòbia i la discriminació i explotar les creences cínicament religioses, els “extremistes violents” pretenen prendre el poder polític actuant en contra dels drets humans i les llibertats fonamentals. Les seves ideologies poden ser adoptades per individus, grups, corporacions o estats. 

Del 28 al 30 de gener de 2017, la Conferència de Barcelona “Cap a un nou paradigma: prevenció de l’extremisme violent” va acollir a 322 persones que representaven 172 institucions de la societat civil de 22 països de la regió euromediterrània que van participar en un procés participatiu per a la formulació de “la Declaració de Barcelona: Pla d’acció de la societat civil euromediterrània per prevenir totes les formes d’extremisme violent” i el llançament d’una plataforma regional: Observatori per a la prevenció de l’extremisme violent (OPEV). 

En base a les línies estratègiques, OPEV vol : 

 • Qüestionar la definició actual de l’extremisme violent per tal d’incloure dins d’aquesta categoria totes las formes d’extremisme violent. 
 • Deixar en evidència els costos enormes en termes de drets humans que generen les polítiques antiterroristes. 
 • Denunciar l’ús de l’extremisme violent per estigmatitzar els moviments socials i les organitzacions de la societat civil defenent el canvi social i els drets humans. 
 • Reforçar les capacitats locals de prevenció de l’extremisme violent i de resiliència. Amb el objectiu d’identificar, gestionar i donar eficàcia a les col·laboracions locals necessàries per a la prevenció de l’extremisme violent, les organitzacions de la societat civil han d’analitzar els contextos locals per entendre i conduir els processos de construcció de confiança entre els col·laboradors i desenvolupar les capacitats d’estructures endògenes.  
 • Sensibilitzar les institucions educatives, culturals i religioses sobre el rol negatiu dels terroristes i sobre el seu suport. Per això, s’ha de prendre, si és necessari, mesures apropiades contra totes les formes d’intolerància i de discriminació basada en la religió i la fe. 
 • Comprometre els líders locals en la implementació de plataformes de diàleg intra e inter-comunal així com en converses que promouen la tolerància i la comprensió entre la població, i fer entendre el seu rebuig de les doctrines violentes posant el accent en els valors de pau i humanisme inherents a les seves creences. 
 • Promoure les xarxes anti-rumors per combatre l’odi i la intolerància i enfortir la resiliència local en contra dels missatges d’extremisme violent. 
 • Promoure un marc de resposta a l’extremisme violent integrant tots els mitjans pacífics i no violents. La prevenció de totes les formes d’extremisme violent necessita la prevenció de conflictes i la seva resolució, el desenvolupament inclusiu, el respecte dels estàndards dels drets humans i la reforma democràtica.  
 • Exposar com els extremismes violents afecten els ciutadans segons la seva identitat de gènere i la seva orientació sexual per promoure una reflexió crítica respecte el seu rol en la prevenció. 
 • Reforçar la participació de la població jove en la concepció i la difusió de narratives alternatives de prevenció de l’extremisme violent. Aportar noves proves sobre la importància de la contribució dels joves tenint un rol exemplar en la prevenció de la violència, de conflictes i de l’extremisme violent. Donar suport i promoure noves narratives positives sobre el rol dels joves en la prevenció del extremisme violent. 
 • Assegurar que les polítiques públiques per a la prevenció dels extremismes violents no es concentren exclusivament sobre l’extremisme religiós, però que consideren més bé el conjunt de discursos i de comportaments extremistes. El racisme, l’ultranacionalisme i l’extrema dreta son ideologies que representen unes amenaces afavorint l’extremisme violent.  

Presentació del projecte SALAM 

Com a part de la dinàmica de OPEV a Tunísia, els titulars de la iniciativa “SALAM: Prevenir l’extremisme violent a Tunísia” tenen per objecte contribuir a la promoció dels valors democràtics de la pau i la dignitat humana a Tunísia enfortint les habilitats dels actors no estatals en la prevenció de l’extremisme violent (PEV). Aquest projecte està finançat per l’Instrument d’Estabilitat (IdS) en el marc de l’Associació per a la Consolidació de la Pau de la Unió Europea a través de la convocatòria de projectes EuropeAid / 154272 / DD / ACT / TN 

SALAM s’articula entorn a cinc eixos principals :  

 1. Enfortir el grup OPEV-Tunísia com una plataforma pel diàleg i les propostes de la societat civil tunisiana per a la creació de polítiques públiques dirigides a l’extremisme violent (EV); 
 2. Contribuir al desenvolupament de coneixement sobre les causes d’arrel de l’EV; 
 3. Promoure la participació de dones i joves en la formulació de polítiques públiques en el PAI, d’acord amb els principis d’admissibilitat i bon govern; 
 4. Contribuir a l’enfortiment de la resiliència dels joves enfront de les narratives extremistes violentes; 
 5. Implementar una estratègia per a la PEV en l’entorn penitenciari. 

En aquest context, els responsables del projecte desitgen disposar de eines de comunicació que contribueixin a l’enfortiment de la visibilitat de la plataforma OPEV Tunis i de les diferents activitats que seran implementades per OPEV i en el marc del projecte SALAM. 

Presentació del projecte OPEV: 

Un any després de la celebració de la Conferència de Barcelona “Cap a un nou paradigma: Prevenció de l’extremisme violent”, l’Observatori per a la Prevenció del Extremisme Violent (OPEV) – que va ser en un dels resultats del Pla d’Acció – s’està establint a la regió euromediterrània, especialment a Catalunya, Jordània i Tunísia. 

 Aquest projecte té com a objectiu consolidar l’espai de coordinació per a la societat civil al voltant del tema de la Prevenció dels extremismes Violents a través de tres àrees d’intervenció: 

 • Enfortiment de la comunicació i la coordinació general de les organitzacions membres així com la comunicació externa de l’activitat pròpia de OPEV. 
 • Harmonització de la coordinació a nivell local i internacional. Després de la identificació inicial de les causes i els vectors que condueixen a l’extremisme violent a la regió euromediterrània, es realitzarà un treball d’incidència política amb les autoritats locals, regionals i internacionals. 
 • Reforç de capacitats de la societat civil en el camp de PVE de Tunísia, Amman i Barcelona. 

 Objectiu de la missió 

– Millorar l’estructura i la distribució del contingut del portal web de l’OPEV www.opev.org (format wordpress)
– Desenvolupar la versió àrab d’aquest portal
– Produir un manual de directrius i recomanacions sobre com actualitzar-lo correctament.

Descripció dels serveis sol·licitats i consideracions metodològiques:

• Programació del portal web de l’OPEV per permetre allotjar una versió àrab
• Publicació de tot el contingut actualment disponible a la versió àrab. Les traduccions seran aportades pel personal de l’OPEV
• Elaboració d’una proposta de distribució dels continguts del lloc web perquè sigui eficient i s’adapti a les necessitats de l’OPEV. Aquesta proposta també ha de contenir recomanacions d’estil en relació amb el lloc web actual.
• Elaboració d’un manual sobre com actualitzar el lloc web.
• Elaboració d’un manual d’estil (o guia d’estil) que proporcioni estàndards per al disseny i la redacció dels articles del lloc web. Aquest manual també ha de proporcionar una guia sobre els aspectes visuals i tècnics.
• Proporcionar formació sobre com actualitzar el lloc web als membres de l’equip de l’OPEV a través de Skype.

Lliurables:

• Versió àrab del lloc web www.opev.org
• Una proposta de distribució de contingut del portal web
• Un manual sobre com actualitzar el portal web.
• Una guia d’estil del portal web

Durada de la missió:

La durada esperada de l’activitat és de 3 mesos.

Els consultors utilitzaran el seu propi maquinari i programari per a l’execució de la tasca. El format i disseny dels elements gràfics del portal web serà comunicat pel personal del OPEV a l’oferta seleccionada.

Competències requerides:

• Mínim de 2 anys de formació en el camp de la comunicació multimèdia o programació informàtica i un mínim de 3 anys d’experiència professional demostrable en aquest sector.En cas de no disposar de titulació oficial, el comitè de selecció considerarà les sol·licituds que acreditin una experiència professional demostrable de més de 5 anys en aquest sector.
• Ordre WordPress.
• Posseir el maquinari i programari adequat per a la realització d’aquest servei tècnic.

Com postular i avaluacó de les caniddatures rebudes:

Els candidats interessats en aquesta oferta hauran de presentar els següents documents:
– CV actualitzat i detallat;
– Còpies de, almenys, tres treballs previs realitzats.
– Referències certificades;
– Oferta financera detallada;
– Calendari estimat per a l’execució de la missió
– Proposta de plantilla d’esquema per al lloc web del OPEV (www.opev.org)

Els criteris que es consideraran en l’avaluació de les propostes rebudes són els següents:

Un comitè de selecció estarà constituït per estudiar les proposicions rebudes en resposta a la oferta. Els criteris que es tindran en compte en triar l’oferta guanyadora són els següents:  

 • Preu (25%) 
 • Qualitat tècnica del treball anterior (25%) 
 • Les habilitats creatives per a la proposta d’esquema del portal web (25%)
 • Experiència de la persona (25%) 

Es recomana a les persones interessades que enviïn tots els documents en francès i / o anglès per facilitar la seva avaluació.

La data límit per enviar les ofertes és el 15 d’octubre de 2018 abans de les 23:59, hora local, a Tunísia. Si us plau envieu la vostra sol·licitud al correu: nadia@novact.org indicant en assumpte del correu electrònic: “SALAM: portal web”.

Si té alguna pregunta sobre aquesta oferta tècnica, pot contactar a Nadia a través del seu correu electrònic nadia@novact.org. El correu electrònic serà l’únic canal de comunicació amb els candidats.