Organigrama

L’organigrama ofereix una representació gràfica del funcionament intern d’una ONG. Proporciona una visió ràpida dels processos de presa de decisions, els nivells de responsabilitat i l’estructura de gestió de l’ONG. L’organigrama abasta tots els rols i tipus de posicions dins d’una organització. Un organigrama integral representarà totes les categories i quantes persones ocupen cadascun d’elles en l’actualitat.

L’organigrama ajuda a saber qui fa què. Crear una estructura amb rols, funcions, processos de preses de decisió i sistemes de reporting clarament definits ajuda a assegurar que l’equip de l’ONG treballi conjunta i col·lectivament per aconseguir la missió, visió i objectius d’aquesta estructura.

Descarregui’s el nostre organigrama aquí.